Personen in den Huwelyken Staat bevestigd door Predekant. Salomon van Echten.
9 October [1740]. Hendrik Hop van Hamburg; Soldaat in dienst der E. Compagnije, J.M. en Margaretha de Villiers van Cabo de Goede Hoop Wed. van Gideon Joubert.

Bookmark and Share