Personen in den Huwelyken Staat bevestigd door Predekant. Salomon van Echten.
29 December [1741]. Johann Schimmelpenningh van Aleburg Soldaat in diesnt der Ed. Compagnie Jongman en Maria Coetzee van Cabo de Goede Hoop wed. wylen van Jacobus van der Mist.

Bookmark and Share