Personen in den Huwelyken Staat bevestigd door Predekant. Salomon van Echten.
22 Sept [1748]. Hendrik Francois Möller van Cabo de Goede Hoop Burger aldaar. J.M. en Rachel de Villiers van Cabo voornoemd, weduwe van wylen Jacob Hugot.

Bookmark and Share