Anno 1718
Den 5de Junij: Anna, doghter van Louies Fori en Anna Jourdaan. Getuijgen Arnoldus Kruijsman en Maria Vosloo, des Selfs [. . .].

Bookmark and Share