Dito [den 22 Dec 1720]
Magdalena, Doghter van Francois Retief en Maria Mooij - Getuijgen Gabriel [Russouw] en Anna Marais

Bookmark and Share