Dito [den 27 Sept 1722]
Jonathan, Zoon van Jan Durand en Willemina Van Zijl. Getuijgen Jan en Hester Van Zijl.

Bookmark and Share