Den 17de Dito [Okotbre 1723]
Jacob, zoon van Abraham De Klerk en Melena Mouton. Getuijgen de Ouders Selfs.

Bookmark and Share