Anno 1731, den 24 Junij; Aletta de Vader Hendrik Lubbe, de Moeder Catharina van Wijk, beide als getuijgen.

Bookmark and Share