VC 603 005; Den 31 Maert [1669]; Een Soontjen van Groote Catrijn wiert genaamt Christoffel, tot Getuijgen stont Angila

Bookmark and Share