den 23 August 1665 een dochter van
Henrik Lacus by Lidia de Paper zyn huis
vrouw, wierd genaamt Henriette: als
getuigen stonden Isbrand Gosken en
Maria Wagenaar

Bookmark and Share