den 6 Septemb. 1665 een zoon van
Abraham Gabbema by Petronella
Does, wierd genaamt Valentijn: als getui
gen Zacharias Wagenaar, en Joanna
Boddys

Bookmark and Share