den 25 Octob is gedoopt van E: Comp. Slavinne
een dochter genaamt Petronella, de moeder
heet Griet

Bookmark and Share