den 25 Octob is gedoopt van E: Comp. Slavinne
Noch een zoon, is genaamt Willem de moeder
Vlessijk

Bookmark and Share