28 dito (Maert) [1666] is geoopt een soon van een
van de E.Comp: slavinnen en
genaemt Andries de moeder heet
Susanna

Bookmark and Share