den 7 Maert 1666 is gedoopt van Ed. Comp
slavinnen een doghter genaemt Catharina
de moeder heet

Bookmark and Share