Den 25 April [1666] een doghter van Jaoannes van
Wullen en Catharina HerberLuitenant Johannes Coon syn huis
vrouw, wiert genaemt Elisabeth Barbara
als getuijgen stonden den Hr Jacob
[Cau] den Hr Zacharias Wagenaer:
Juffr. N: Cau
Juffr N: Coon

Bookmark and Share