[den 1e Sept [1666]:] twee slavinne kindderen van [Elbert]
Diemers wierden genaemt Pieter en
Martha onder getuiycheni[ss]e van [zijn]
vrou en meester

Bookmark and Share