Johanna dogter van Gerrit Jans de moeder Joanna Tielman ijs gedoopt den 28 Maij 1690 als getuijge Hendrick Hamburg en Catrina Wesmers

Bookmark and Share