Ao. 1688
Den 9 Maij zijn aan Stellenbos de volgende kinderen
gedoopt als een waar van Jan Mostaard vader is
en moeder Lijsbeth Ernst Nieumeijer de getuijgen
Tobias Vlasvath en Aaltie ter Meulen de naam
van 't kind was Ernst

Bookmark and Share