Miggel, soon van Hendrick Jans de moe[der] is gedoopt de 13 Novembr 1689 als get¨ijge Jan Wismar ende sijn vrouw.

Bookmark and Share