Helena; Dogter van Giliam du Toij de moeder Zara Coesette is gedoop den 6en Augt 1690, als getuijge Jan Roe de Normandij, en SuSanna Sonsiet.

Bookmark and Share