Gerrit - zoon van Gerrit Cloette de moeder Catrijna Jans is gedoopt de 25 November 1691 als get¨ijge Lo¨wij de Bares ende Catrina Kinst.

Bookmark and Share