Sophia, dogter van Fardenand¨s Appel de moeder Fintie Cloete is gedoopt de 22 J¨nij 1692 als get¨ijge Frans Jurgen Grimp ende zijn vro¨w.

Bookmark and Share