Z¨sanna, dogter van Andriesz Beijers de moeder Catrina van d: Caap is gedoopt dr 20 J¨lij 1692 als get¨ijge Jan Magnet Maddelena Manantot.

Bookmark and Share