Beatries, dogter van Harmen Smit de moeder Beeltie Fredricksz is gedoopt dj 17 Maij 1693: als get¨ijge Dirck Coetse Geertr¨ij L¨bbringh.

Bookmark and Share