Madelena, dogter van Christoffel Hijning de moeder Antenette Vissers is gedoopt d: 25 Jan¨arij 1694 als get¨ijge Annetie Jans Lo¨w

Bookmark and Share