Mattijes zoon van Pijetter H¨ppenar de moeder Trijtijn Harms de get¨ijgen Klaas Vechman en Ijantijn van Heijnengen ijs gedoopt den 28 September 1698.

Bookmark and Share