Ij¨dick dochter van Dirck Coetse de moeder Sara van der Schulp de get¨gen Petr¨s Kaelde en sijn h¨ijsfro¨ ijs dedoop den den 3 Ijan¨arij 1700.

Bookmark and Share