Catharina, dogter van Hendrik Loots, de Moeder Lysbet [blank], getùygen Abraham de Clerk en Catharina la Fèbre. Gedoopt 21 Augs 1701.

Bookmark and Share