Johanna, dogter van Ferdinandłs Appel, moeder Fijtie Kloeten, getłygen Jacobłs van der Heiden, en Geertrłyt Elbers, 25 10r 1702.

Bookmark and Share