Francis een slavinne kind, gedoopt op den selfden datłm [Den 31 Decemb 1702] (en mischien met bovenstaande getłygen) [Hendrik Jacobse, en Jacomina Frorst].

Bookmark and Share