Johannes soon van Wessel Pretoriłs, en Geertrłyd Elbers, getłygen Claas Elberts en Grietje Elbers, den 2 Maart 1704.

Bookmark and Share