Sara, dogter van Jacobus van Brakel, en Margareta Elbers, getuygen Willem ten Damme, en Aaltie Elberstz. Den 22e Juny 1704.

Bookmark and Share