Gedoopte halfslagte kinderen
. . .
Anna, dogter van Pietter van Bangala de moeder Marij van de Caap is gedoopt den 19 Maij 1696, als get¨ijge Jan Jansz Swart, Annetie Jansz Lo¨w.

Bookmark and Share