Willem, soon van Pieter J¨rgen van der Heiden, en Maria van Aalwijck, get¨ygen G¨illiam d¨ Toit, van Sara Co¨chet der 10 Mey 1705.

Bookmark and Share