Jacobłs, waar van Vader Jacob Potjee, de moeder Tryntie Potgieter d' getłygen Lałrens Verbrłgge en Belytie Frederiks, 4e xbr 1707.

Bookmark and Share