Noah van der Caep1,2

M, #15997, b. June 1693
Mother*Isabel van Bengale2 b. 1675/76

Copyright / Terms of Use Notice


The material on this website is subject to copyright.
Facts (names, dates, and places) are not copyright. You are free to transcribe them but not cut and paste into your data provided you use the correct attribution and citation.
I have created the narratives, sentences, and citations; they are copyright and may not be used.
You may not add them to your genealogy, your personal documents, your tree on Ancestry, nor in the data or profile sections on Geni, nor anywhere else.
Many of the images are also copyright. You may not copy them without the consent of the copyright holders.
You must use the correct attribution and citation, viz.: Robertson, Delia. The First Fifty Years Project. Here you add the page URL.

Last Edited20/12/2015
Birth*Noah van der Caep was born in June 1693 in de Caep de Goede Hoop, he was said to be 6 months old in December 1693.2
 
Names in the record, in publications, etc.On 2 December 1693 Noah was incorrectly named in the record as (an unknown value.)3,4
Slave TransactionsOn 2 December 1693 Stephan van der Kust Coromandel and Isabel van Bengale and her 3-year-old and 6-month-old sons Adam van der Caep and Noah van der Caep, were exhanged by Hendrik Persijn for Arent van Madagascar, who in turn became the property of Gerrit Janse van Deventer. The transaction included a farm as well as an erf in Table Valley purchased by Van Deventer from Persijn.5,6

Citations

 1. [S432] Robert C-H Shell compiler, Changing Hands, A calendar of bondage in southern Africa, 1550 to 1888, CD-ROM; ISBN 1-86918-063-1; (Cape Town: Ancestry24, September 2007), Sequence IDNO:       0864     
  Slaves First Name:       Noah     
  Presumed Place Of Origin:       Van de Caab     
  Day Of Sale:       2     
  Month Of Sale:       12     
  Year Of Sale:       1693     
  Type Of Sale:       Domestic     
  Type Of Name:       Old Testament     
  Continental Origin Code:       S_African     
  Slaves Age:       1     
  Slaves Gender:       Male     
  Sellers Last Name:       Van Deventer     
  Sellers First Name:       Gerrit     
  Sellers Civil Status:       burgher     
  Sellers Gender:       Male     
  Sellers Domicile:       Cape district     
  Sellers Occupation:       Farmer     
  Buyers Last Name:       Persijn     
  Buyers First Name:       Hendrik     
  Buyers Civil Status:       burgher     
  Buyers Gender:       Male     
  Buyers Domicile:       Table valley     
  Buyers Occupation:       market gardener     
  Primary Reference:       Transporten en Scheepeniskennis. Hereinafter cited as Changing Hands.
 2. [S418] Anna J. Böeseken, Slaves and Free Blacks at the Cape 1658-1700 (Cape Town: Tafelberg, 1977), p.163.. Hereinafter cited as Slaves and Free Blacks at the Cape 1658-1700.
 3. [S606] J.L. (Leon) Hattingh, "A.J. Böeseken se Addendum van Kaapse slawe-verkoopstransaksies: Foute en regstellings", Kronos (Foute en regstellings) 9 (1984): Nooll is in die eerste plek Noah …. Hereinafter cited as "Foute en regstellings."
 4. [S418] Anna J. Böeseken, Slaves and Free Blacks at the Cape 1658-1700, p.163. ...and Nooll (six months),...
 5. [S606] J.L. (Leon) Hattingh, "Foute en regstellings", Want onderaan bladsy 163 en bo-aan bladsy 164 van die addendum lees ons die volgende twee weergawes:

  “2.12.1693, p. 405: Stephan from the Coast (50), Isabel from Bengal (17/18) and her sons Adam (three years) and Nooll (six months), as well as Arent from Madagascar, sold by Hendrick Persijn to Gerrit Jansz van Deventer. No price mentioned”.

  Die tweede lees:

  “2.12.1693, p. 407: Gerrit Jansz van Deventer sold the slaves mentioned above back to Hendrick Persijn. Again no price is mentioned”.

  So gestel maak die twee transaksies beslis geen sin nie. Waarom al die moeite aangegaan om ‘n tweede document op te stel terwyl dieselfde doel bereik kon word deur die eerstee envoudig te kanselleer. Die stukke kry egter ‘n ander betekenis en maak ook sin as dit noukeurig gelees word. Nooll is in die eerste plek Noah en Arent van Madagaskar is 22/23 jaar oud. Maar die betrokke slawe word nie verkoop nie, daarom word geen koopprys vermeld nie. Die eerste document stel heel duidelik dat hulle “ter goeder trouwe verruijld en vermangeld” word. Persijn het pas, te oordeel aan die voorafgaande akte, wat Böeseken nie rapporteur nie, ‘n plaas van Gerrit Jansz van Deventer gekoop asook sy erf in Tafelvallei. As deel van die transaksie en waarskynlik ook omdat Arent aan Madagaskar jonger was en dus bruikbaarder behoort te wees, ruil die twee nou hulle slawe. In die plek van die twee Oosterse slawe, Stephan en Isabel met die twee kinders, gee Van Deventer sy jonger slaaf, Arent van Madagaskar – dit word dus ‘n betekenisvolle transaksie. Die wedersydse oordrag verg gevolglik twee afsonderlike aktes waarin oor en weer gegee en ontvang word.
 6. [S418] Anna J. Böeseken, Slaves and Free Blacks at the Cape 1658-1700, p.163. 2.12.1693, p. 405: Stephan from the Coast (50), Isabel from Bengal (17/18) and her sons Adam (three years) and Nooll (six months), as well as Arent from Madagascar, sold by Hendrick Persijn to Gerrit Jansz van Devcntcr. No price mentioned.
  p.164. 2.12.1693, p. 407: Gcrrit Jansz van Deventer sold the slaves mentioned above back to Hendrick Persijn. Again no price is mentioned.
 

Bookmark and Share