Pn Radergoertgens1

M, #17436, b. circa 1600

Copyright / Terms of Use Notice


The material on this website is subject to copyright.
Facts (names, dates, and places) are not copyright. You are free to transcribe them but not cut and paste into your data provided you use the correct attribution and citation.
I have created the narratives, sentences, and citations; they are copyright and may not be used.
You may not add them to your genealogy, your personal documents, your tree on Ancestry, nor in the data or profile sections on Geni, nor anywhere else.
Many of the images are also copyright. You may not copy them without the consent of the copyright holders.
You must use the correct attribution and citation, viz.: Robertson, Delia. The First Fifty Years Project. Here you add the page URL.

Last Edited04/09/2015
Birth*Pn Radergoertgens was born circa 1600.1
 

Family

Children

Citations

 1. [S788] Webpage Tanap (http://databases.tanap.net/) "Reference code: C. 2, pp. 155-160.
  Woensdag den 10en November ao. 1660.
  ...
  Pieter raderotjes van Ut in 't lant van Ceulen, hier te lande gecoomen voor vrijman met 't schip Aernhem den 16en Meert ao. 1659 met sijn suster Fijtje raderotjes, huijsvrouwe van den vrijborger Jacob Cloeten, welcke op ons versocht hebbende omme te mogen in Comps. dienst te worden aengenoomen, ende dies zedert pmo. April verleden daerop aen Comps. schuur tot preuve gestelt sijnde, wort vermits de goede kennisse aen hem bevonden tot den lantbouw bij deesen voor bouman aengenomen ende toegeleijt te winnen thien guldens 's maents mits verbonden blijvende d' E. Compe. daervoor alhier aen de Caap thien jaeren te dienen verbandt en gagie ingaende primo April versz dat aen Comps. schuijr dienst gedaen ende preuve gegeven heeft.
  ...
  Aldus gedaan ende geresolveert in 't Fort de Goede Hope, datum ut ante.
  JAN VAN RIEBEECK. 1660.
  ROELOFF DE MAN
  ABRAHAM GABBEMA. 1660.
  PITER EVRARD.
  H. LACUS, Secrets. 1660."
 

Bookmark and Share