Cupido van Cap Vert1,2

M, #17558, b. 1657/58

Copyright / Terms of Use Notice


The material on this website is subject to copyright.
Facts (names, dates, and places) are not copyright. You are free to transcribe them but not cut and paste into your data provided you use the correct attribution and citation.
I have created the narratives, sentences, and citations; they are copyright and may not be used.
You may not add them to your genealogy, your personal documents, your tree on Ancestry, nor in the data or profile sections on Geni, nor anywhere else.
Many of the images are also copyright. You may not copy them without the consent of the copyright holders.
You must use the correct attribution and citation, viz.: Robertson, Delia. The First Fifty Years Project. Here you add the page URL.

Last Edited26/12/2016
BirthOrigin*Cupido was from Cabo Verde and perhaps born there in 1657/58. Cabo Verde was Cap Vert, now Dakar.2 
Abduction* In 1672 Cupido van Cap Vert was abducted from de Caep de Goede Hoop by Arent Zuijck and taken to Batavia where Zuijck was the junior merchant. Two years later, on 21 July 1674 Chris Hasselberg bookkeeper on the flute Helena, declared at the requiest of Cupido's owner Hendrick Evert Smit, that a slave named Cupido had accosted him in Batavia and said he knew Hasselberg and that he was living with 'mons. Zuijck'. While Hasselberg apparently believed it was not Cupido whom he recalled having had a nick in his ear, Smidt was otherwise convinced and appointed an agent, namely Christoffel Heyningh, to use the weight of the law to effect his return. This had still not be done by April 1677 when Smidt appealed to the Council of Policy for help.3,4 
Slaves owned by individualsCupido van Cap Vert was a slave circa 1672 from Cabo Verde, owned by Hendrick Evert Smit.5

Citations

 1. I have assume his slave name to be Cupido, given this is what he said in 1674.
 2. [S607] J.L. (Leon) Hattingh, "Kaapse notariële stukke waarin slawe van vryburgers en amptenare vermeld word (II), Die tweede Dekade 1671-1680", Kronos (Die notariële stukke II) 15 (1999): 21.7.1674     CTD 6, p. 145
  Christiaan Hasselt [Chris Hasselberg] van Westkiel, boekhouer op die fluit Helena, verklaar op versoek van Hendric Evertsen Smidt, vryburger alhier, dat ongeveer ‘n jaar en ‘n half gelede, toe hy nog te Batavia was, het hy op die ‘galgenveldt’ tussen die kasteel Batavia en die stad ‘n sekere jong slaaf, ‘van geboorte een swarte Caffer gelijkende,’ teëgekom wat hom op sy naam aangespreek het, ‘seijde wel Hasselberg kent ghij mij niet, ick ben Evertschen Hendricks jonge Cupido, en woond althans bij mons. Zuijck’, waarop hy hom nader geïnspekteer het, [kantskrif: Eerstens of dit hy is wat hy aan die Kaap geken het aangesien hy toe ‘n stukkie van sy oor afgesny gehad het, dog hom besin] hy self genoegsaam kennis van sy persoon het, [maar dat] die slaaf nie was waarvoor hy hom uitgegee het nie en die het ook nie verder met hom gepraat het nie.. Hereinafter cited as "Die notariële stukke II."
 3. [S607] J.L. (Leon) Hattingh, "Die notariële stukke II", 1.8.1674      CTD 6, p. 168
  Hendrick Evertsen Smidt [Smit], burger alhier, verklaar en magtig mons. Christof van Heyningen, sersant te Batavia om namens hom van die onderkoopman Zuijck, te Batavia woonagtig, die lyfeie, ‘van geboorte een Caffer van Cabo Verde’ ongeveer 14-15 jaar oud, wat sy eiendom is maar ongeveer twee jaar gelede op een of ander wyse na Batavia geneem, en volgens ‘n ander verklaring hiernaas daar by mons. Zuijck woon, in der minne of met die dwang van die gereg te rug te kry.
 4. [S788] Webpage Tanap (http://databases.tanap.net/) "Reference code: C. 10, pp. 95-106.
  Resolutie mediterende van den 26n Martij tot pmo. April 1677.
  Presentibus omnibus.
  ... Is nog van den vrijborger en Caaps bierbrouwer Hendk. Evertsz Smith in Rade gedemonstreert seker request in deser voege, van woorde tot woorde luijdende:

  Aan d' Edn.Heer Joan Bax genaamt van Herentals, Gouverneur aen Cabo d'Boa Esperance en de Raet:
  Geeft in alle onderdanigheyt te kennen Hendrick Evertsz Smith, [7] vrijborger alhier, hoe dat in den jare 1672 den supplt. trouwlooslijc is ontvremt syn slaaff en caffer gent. Cupido, out 14 a 15 jaaren dewelcke naar Batavia door den ondercoopman Arent Zuijck vervoert zijnde, den supplt. naer veele gedane moeyte eyndelijck soo verre door eenige zijner vrunden in ervaring is gecomen den selven synen voorn. slaaff op Batavia nog is remorerende en ingesien den supplt. door soodanig wegvoeren in sijn goet regt niet alleen wert vercort, nemaar oock merckelijck schade is comen te lijden en sonder UEdn. voorschrijvens tot sijn guarant swaarlijc sal geraken, Soo keert sig den supplt. tot UEdn. gansch nedrig versoekende dat UEdn. gelieven over sijne saak gunstig na Batavia te schrijven op dat den supplt. door dat middel aan sijnen voorn. slaaff en geledene schade en interessen mag geraken. 't Welck doende & amp;a.

  Dit bovenstaande gelesen en in goede opmerckinge genomen hebbende wert tot faveur [8] van den supplt. (om die slincxe en trouloose feyten te helpen uytvinden en by ervaringe te straffen) ter ordre van den Ed.Hr. Gouverneur en Raat door den Secrts. onder aan 't reqt. tot een apostil [9] gevoegt gem. Syn Ede. en den Raat voors. actie niet onbekent te zijn en des oocq niet en twijffelden op des supplts. volmagtigden (desen aan de Hooge regering tot Batavia off elders aan alle regteren off regtbancken vertoonende) sullen wel aan haar guarant geraken. ..."
 5. [S607] J.L. (Leon) Hattingh, "Die notariële stukke II", 1.8.1674     CTD 6, p. 168
  Hendrick Evertsen Smidt [Smit], burger alhier, verklaar en magtig mons. Christof van Heyningen, sersant te Batavia om namens hom van die onderkoopman Zuijck, te Batavia woonagtig, die lyfeie, ‘van geboorte een Caffer van Cabo Verde’ ongeveer 14-15 jaar oud, wat sy eiendom is maar ongeveer twee jaar gelede op een of ander wyse na Batavia geneem, en volgens ‘n ander verklaring hiernaas daar by mons. Zuijck woon, in der minne of met die dwang van die gereg te rug te kry.
 

Bookmark and Share