Anna Rebekka van Bengalen1

F, #19301, b. circa 1682, d. before 21 December 1735

Copyright / Terms of Use Notice


The material on this website is subject to copyright.
Facts (names, dates, and places) are not copyright. You are free to transcribe them but not cut and paste into your data provided you use the correct attribution and citation.
I have created the narratives, sentences, and citations; they are copyright and may not be used.
You may not add them to your genealogy, your personal documents, your tree on Ancestry, nor in the data or profile sections on Geni, nor anywhere else.
Many of the images are also copyright. You may not copy them without the consent of the copyright holders.
You must use the correct attribution and citation, viz.: Robertson, Delia. The First Fifty Years Project. Here you add the page URL.

Last Edited09/01/2022
BirthOrigin*Anna was from Bengal and was most likely born there circa 1682. She was said to be 49-years-old in 1731 and there is a strong possibility that she was born in slavery.1 
Marriage*She married Arnoldus Coevoet, son of Christijn Pietersz van de Caep, on 2 September 1731 Nederduitsche Gereformeerde Kerk, (Cape Town).2
 
Death*She died before 21 December 1735, when she was described as the overledene vrouw van Arnoldus Coevoet in the inventory of his estate.3
 
Attestation* On 24 June 1720 Anna Rebekka van Bengalen was registered as a member of the Nederduitsche Gereformeerde Kerk, (Cape Town), having attested to her faith.4 
Will*Anna Rebekka van Bengalen left a will on 13 August 1731 in which Arnoldus Coevoet was appointed executor and in which she granted freedom to April van Ceylon and Johanna van de Caep. She also bequethed 1 ketting goude stenen, 2 stricken met stenen, 2 goude ringen, 1 silvere beugel, 1 silvere tuijgje, 1 silvere kalkdoosje plus 100 rix dollars to Johanna, the balance of her estate was to go to her husband Arnoldus.5
(Recipient) Letter On 10 February 1732 Johannes Morgh van de Caap wrote a letter to Arnoldus Coevoet and Anna Rebekka van Bengalen as follows: Cabo de Goede Hoop
Aan Mons:r Arnoldus Koevoet en juff:r Anna Rebecca
Waarde van harten liefhebbende broeder en suster

UE:e aangename letteren, van den 24: October, des gepasseerde jaar 1731, is mij den 26: Januarij, deses jaar, door UE:e geweesen meester, in persoon behandigt en uijt deselve gesien, en van den brenger verstaan, UE:e en UE:e huijsvrouw goede gesondheijd, hoope en wensche, dat het noch veele reex jaaren, mogen continueeren, ende wat UE:e huwelijk aangaat, wensche als dat den almogende God, UEd:e wilde zeegen, en met veele plaijsier, en genoegen van UEd:e wilde toe schicken.

Betrefens van mij heb den hemel te danken voor zijn genade, want zijnde noch, in goede gesondheijd. UEd:e verkreegen vrijdom of burgerschap, wensche dat God u in deselve wilde zeegen, en u met genoegen, mochten generen beneven andere burgeren.

Het ongeluk UEd:e overgekomen, met het overleijden van UEd:e liefe dochter Christina, hoope dat UEd:e u selve daar in zult getroost hebbe, vermits den wech der aller vleesschen is; en weij huer ook niet moete misgunnen, het geluk en vreugde, die zeij is genietende, namelijk het eeuwige hemel reijck.

De recomandaci van UEd:e aan den brengen van UEd:e brief aan mijn, zule niet mankueeren, volgens UEd:e versoeck, ten allen teijden, daar het doenleijk is, te sulle betoonen. Maar nademaal UEd:e mijn bestraft over het kwalijk doen van sulx, oordeelt of ik niet meer reedens heeft, om het aan U: te doen, vermits niet alleenig van die eene, maar noch van een ander, die mijn bewust is, met de selve munten betaald heeft, maar doch in tegendeel, draacht ick geen haat, en vergeven het u, uijt gront mijns herten, hoope dat God u ook mocht vergeeven; en in verwachting deser soo betuijge mijn Gert grondige groeten aan UEd:s en naar UEd:s noch in de bescherminge Godes bevoolen te hebbe; zoo verblijven

Waarde en g’eerde broeder en suster
UEd:s d: w: en genegen broeder
Batavia, 10: Februarij 1732

P: S: Van het jaar niets beij der hand heeft, zoo zende u een rock, met versoeck, zoo u deselve niet wilde of kan dragen, zoo heeft het aan broer Andris

Ik heb een brief aan Poules Roer en aan baas Andris Putter in de Com: tuijn geschreven wild soe goed sijn en verneemt daar rijs na ik sal UE wederom diijsend maal verpligt ten sijn.

De rock die ik UE sturt is te bekommen iijt hande van mons:r Veenwal.6 
(Recipient) Letter On 28 September 1732 Johannes Morgh van de Caap wrote a letter to Arnoldus Coevoet and Anna Rebekka van Bengalen as follows: Cabo de Goede Hoop

Aan d’ E: Arnoldus Koevoed en beminde huijsvrouw
Seer beminde broeder en suster

UEd:e misive dato 16 Februarij deses jaar is mij op den 22 Junij beneven het toegesonden wel ter hand gekomen, en dese tot beantwoording dienende van het selve, want aangesien dat den almogende God UEd:e beneven u beminde huijsvrouw en vamilien noch in redelijken staat heeft bewaart hoope dat den gever aller UEd:s noch veele reex jaaren mogen laten gedueren; wat mij belangt bevinde ook in deselve staat van goedgesondheijt; als mede betuijgen en zegge UEd:s danck voor het toegesonden en tot recompens van het selvige, bekomt UEd:e uijt handen van den hoogbootsman Jan Kopenhage, bescheijden op het schip Langeroode een aam keurlijke arack, volgens UEd:e versoeck.

Het versoeckte commissie van UEd:e wehens het hoopen van een jonge die het timmeren recht in den grond verstaat kan ik UEd:e niet beschicken, over mits d:o soorten van slafen, alhier op een hoogen preijs is, en ten minsten wel 250 a 260 en ook 300 rd:s kosten, daarom mijn het onmogelijk is UEd:e versoeck te konnen volbrengen; verhoope dat UEd:e mij het zelve niet geliefden qualijk te houden, wat het versoeck van UEd:e vrouw belangt zulle met de aanstaande retourscheepen deselve toe zenden.

Hier mede afbreken naar UEd:e beneven vrouw en vamilien in Godes bescherminge bevoolen en van mij u alle gegroet te hebben; zoo verblijven dien ik bent.

Waarde en g’eerde broeder en suster
UEd:s van harten toegenegen broeder
Batavia, den 28 September 1732

met Mosis Mareus hier op geantw:, den 8 Julij 1733.7 
(Recipient) Letter On 10 October 1732 Johannes Morgh van de Caap wrote a letter to Arnoldus Coevoet and Anna Rebekka van Bengalen as follows: Cabo de Goede Hoop

Aan mons:r Arnoldus Koevoed en beminde huijsvrouw
Hoogwaarde broeder en suster

UEd:s afgesonden dato 10: Junij deses jaar hebbe mij ontwaard u goede welvarende, hoope dat het lange morgen bleijven continueeren, en ook u huijsvrouw onpasseleijkheijd, maar verbleijd dat sij jegens woordigh hoop ik gesont sult zijn door Goodes zegen, wensche dat God u voor zulke toevallen wilde bewaaren; mij aan gaande bevinde in een redelijken staat.

Wat het hoopen van een jonge aangaat hebbe UE: beantwoord, op de voorige misive, echter segge UE: noch, dat sulke jonges alhier zeer veele in waardeij zeijn; verders addresseren mij in mijne voorige schrijvens, en verblijven naar UEd:s alle hartgrondige gehroet te hebben.

UEd:s d:w: dienaer en broeder
Batavia, den 10 October 1732.8 
Baptisms - WitnessAnna Rebekka van Bengalen and Arnoldus Coevoet witnessed the baptism of Apolonia van de Caab on 13 July 1732 Nederduitsche Gereformeerde Kerk, (Cape Town).9
Slave EmancipationsAfter 21 December 1735 April van Ceylon and Johanna van de Caep were emancipated by Anna Rebekka van Bengalen, in accordance with the testamentory wishes of their owner.10
Slaves owned by individualsBefore 13 August 1731 April van Ceylon and Johanna van de Caep were enslaved human beings owned by Anna Rebekka van Bengalen.11

Citations

 1. [S733] VC 621, NGK Marriage Registers 1713-1756 (Cape Town) transcribed by Corney Keller: A:o 1731, … Den 2 7ber: …
  Arnoldus Coevoet, van de Caeb, met Anna Rebekka
  van Bengalen, (1713-1756), Cape Town Archives Repository, Private Bag X9025, Cape Town, South Africa, 021-4624050. Hereinafter cited as NGK Marriage Registers 1713-1756 (Cape Town).
 2. [S733] VC 621, NGK Marriage Registers 1713-1756 (Cape Town) transcribed by Corney Keller: A:o 1731, … Den 2 7ber: …
  Arnoldus Coevoet, van de Caeb, met Anna Rebekka van Bengalen, 1713-1756, Cape Town Archives Repository.
 3. [S788] Webpage Tanap (http://databases.tanap.net/) "Reference no.: MOOC8/5.136; Testator(s): Arnoldus Coevoet; 21 December 1735."
 4. [S1011] VC 621VC 621 (G1-13/1), NGK Lidmaten 1713-1757 (Cape Town) transcribed by Corney Keller: Hebben haar attestatie vertoond … 24 do. [Junij 1720]
  Daniel Hugot, en Anna Rousseau, desselfs huisvrouw
  Aletta van der Storm, huisvrouw van J. Nieuhoff
  Anna Rebecca, Cape Town Archives Repository, Private Bag X9025, Cape Town, South Africa, 021-4624050. Hereinafter cited as NGK Lidmaten 1713-1757 (Cape Town).
 5. [S502] Website Family Search (www.familysearch.org) "The original record is held in the Western Cape Archives Repository under reference MOOC 7/1/4 No. 159."
 6. [S1070] Arnoldus Coevoet, Letters in the estate file of Arnoldus Coevoet - transcribed (MOOC) 14/8/3/7, Western Cape Archives and Records Service, Roeland Street, Cape Town, Western Cape, South Africa, transcribed by TEPC/Transcription of Estate Papers at the Cape of Good, edited by Susan Newton-King, Brief 8 [My thanks to Susie Newton-King for sharing the transcriptions of these letters as edited by her.]. Hereinafter cited as Arnoldus Coevoet Letters.
 7. [S1070] Arnoldus Coevoet Letters (MOOC) 14/8/3/7, Brief 15[My thanks to Susie Newton-King for sharing the transcriptions of these letters as edited by her.].
 8. [S1070] Arnoldus Coevoet Letters (MOOC) 14/8/3/7, Brief 13 [My thanks to Susie Newton-King for sharing the transcriptions of these letters as edited by her.].
 9. [S1009] VC 605 (NGK G1-8/2), Burgher Slave Baptisms 1713-1742, 1713-1742: Den 13 dito [Julij 1732]
  - Apolonia,
  een slave kint van Arnoldus Koevoet,
  de moeder is Rosa van Bengalen, de getuijge
  Arnoldus Koevoet, en des selvs huijsvrouw., transcribed by Corney Keller, Genealogical Society of South Africa, eGSSA Branch http://www.eggsa.org/sarecords/. Hereinafter cited as Burgher Slave Baptisms 1713-1742.
 10. [S432] Robert C-H Shell compiler, Changing Hands, A calendar of bondage in southern Africa, 1550 to 1888, CD-ROM; ISBN 1-86918-063-1; (Cape Town: Ancestry24, September 2007), Slave First Name:      April
  Toponym:      van Ceylon
  Descent:      Full breed
  Name Type:      Month
  Continental Origin:      Indian sub continent
  Slave Place Origin:      Ceylon
  Gender:      M
  Simplified Age:      Adult
  Repatriation:      Testamentary
  Slave Status:      Free Black
  Owner Related:      No
  No Of Slaves In Manumission Related:      2
  Owner Surname:      van Bengal
  Owner First Name:      Rebecca
  Owner Ethnicity:      Indian sub continent
  Owner Toponym:      van Bengal
  Owner Death Status:      Dead
  Owner Death Year:      1731
  Owner Gender:      Female
  Owner Status:      Free Black
  Owner Marital Status:      Married
  Owner Occupation:      Housewife
  Owner District:      Table Valley
  Manumitter Surname:      Koevoet
  Manumitter First Name:      Arnoldus
  Manumitter Gender:      Male
  Manumitter Status:      Freeblack
  Manumitter Marital Status:      Widow
  Sale Transaction Year:      1735
  IDNO:      541
  Manumission Type:      Testament
  Service Years:      4
  Right Of Manumission:      Other
  Year Freed:      1739
  Reference:      Leibbrandt; Requesten 2
  Page Number:      Page 631
  ----
  Slave First Name:      Johanna
  Toponym:      van der Kaap
  Name Type:      Owner's name pool
  Continental Origin:      Creole
  Slave Place Origin:      Creole
  Gender:      F
  Simplified Age:      Adult
  Repatriation:      Testamentary
  Slave Status:      Free Black
  Owner Related:      No
  No Of Slaves In Manumission Related:      2
  Owner Surname:      van Bengal
  Owner First Name:      Rebecca
  Owner Ethnicity:      Indian sub continent
  Owner Toponym:      van Bengal
  Owner Death Status:      Dead
  Owner Death Year:      1731
  Owner Gender:      Female
  Owner Status:      Free Black
  Owner Marital Status:      Married
  Owner Occupation:      Housewife
  Owner District:      Table Valley
  Manumitter Surname:      Koevoet
  Manumitter First Name:      Arnoldus
  Manumitter Gender:      Male
  Manumitter Status:      Freeblack
  Manumitter Marital Status:      Widow
  Sale Transaction Year:      1735
  IDNO:      542
  Manumission Type:      Testament
  Service Years:      4
  Right Of Manumission:      Other
  Year Freed:      1739
  Reference:      Leibbrandt; Requesten 2
  Page Number:      Page 631. Hereinafter cited as Changing Hands.
 11. [S1001] Susan Newton-King, "Credit and debt in the lives of freed slaves at the Cape of Good Hope: The case of Arnoldus Koevoet, 1697-1735," in Bonded labour and debt in the Indian Ocean world, Gwyn Campbell and Alessando Stanziani, editors. (Abingdon-on-Thames, Oxfordshire, United Kingdom: Taylor & Francis, 2013), April of Ceylon and his daughter Johanna would be freed at her death and Johanna would get the jewellery which 'belonged to the body' of the deceased, plus 100 rix dollars.. Hereinafter cited as "Arnoldus Koevoet, 1697-1735."
 

Bookmark and Share