Isaac Pieters

M, #7329, b. circa 1684
Father-Candidate*Pieter van Madagascar b. c 1665; candidate relationship, offered with a view toward further discovery in the record.2
Mother*Lijsje van Madagascar1 b. c 1668
Foster MotherMaria Willems b. c 1670; Sometime after his emancipation with his mother and siblings on 28 August 1690, Isaac came into the care of Maria Willems, where he remained for 9 years3

Copyright / Terms of Use Notice


The material on this website is subject to copyright.
Facts (names, dates, and places) are not copyright. You are free to transcribe them but not cut and paste into your data provided you use the correct attribution and citation.
I have created the narratives, sentences, and citations; they are copyright and may not be used.
You may not add them to your genealogy, your personal documents, your tree on Ancestry, nor in the data or profile sections on Geni, nor anywhere else.
Many of the images are also copyright. You may not copy them without the consent of the copyright holders.
You must use the correct attribution and citation, viz.: Robertson, Delia. The First Fifty Years Project. Here you add the page URL.

NGK Stellenbosch Baptisms 1688-1732NGK Stellenbosch Baptisms 1688-1732
Last Edited26/10/2014
Marriage De facto* Circa 1712 Isaac Pieters and Maria Cornelisz were in a de facto relationship Stellenbosch, de Caep de Goede Hoop.4,5  

Family

Maria Cornelisz b. 27 Oct 1678
Child
Crime and relatedOn 23 September 1713 de Caep de Goede Hoop Isaac Pieters was found guilty of stealing wine from Richardùs Adolphùs.6
Slave BirthsCirca 1684, Isaac Pieters was born in bondage and was owned by Leendert Jansz van Gijselen de Caep de Goede Hoop.7,5
Slave EmancipationsLijsje van Madagascar was emancipated by Leendert Jansz van Gijselen, on 28 August 1690, with her children Isaac Pieters, Diana van de Caep and Susanna van de Caep, in terms of his will.2,8

Citations

  1. [S545] J.L. (Leon) Hattingh Die Eerste Vryswartes van Stellenbosch 1679 - 1720, Wes-Kaaplandse Instituut vir Historiese Navorsing, Tygerberg, Cape Town, (1981) 0-909075-65-4 "In die daaropvolgende ondervraging deur landdros Nicolaas van der Heuvel het Pietersz te kenne gegee dat hy reeds 29 jaar oud was en dat hy as kind vrygestel is by die afsterwe van Leendert van Gijselen. Laasgenoemde het inderdaad op 28 Augustus 1690 vir Lijsje van Madagaskar met haar drie kinders, Isaq, Diana en Susanna begunstig."
  2. [S545] J.L. (Leon) Hattingh Die Eerste Vryswartes van Stellenbosch 1679 - 1720 "Laasgenoemde het inderdaad op 28 Augustus 1690 vir Lijsje van Madagaskar met haar drie kinders, Isaq, Diana en Susanna begunstig. Dieselfde dag is ook uit sy boedel 'n slaaf met die naam Pieter van Madagaskar (25) verkoop wat waarskynlik die vader van hierdie drie kinders kon gewees het, aangesien Isaac inderdaad as 'n "swart" jong bestempel is."
  3. [S545] J.L. (Leon) Hattingh Die Eerste Vryswartes van Stellenbosch 1679 - 1720 "Tydens die hofsaak is daar ook beelwat gesinspeel op Isaac Pietersz se opvoeding en karaktertrekke. So is daar genoem dat hy as kind "sijnde een swart jongh", deur die vrou van die burger Matthijs Diederiks aangeneem, opgepas en opgevoed is. Vir nege jaar sou sy probeer het om hom goeie deugde aan te leer, maar hy het hulle huishouding verlaat om te "vagebondeeren". Toe reeds was hy, volgens Diedriks, ongehoorsaam en kon hy "met reg 'n deugniet" genoem word."
  4. [S545] J.L. (Leon) Hattingh Die Eerste Vryswartes van Stellenbosch 1679 - 1720 "Vir 'n tydlank het Isaac Pietersz sy intrek by Gerrit Willemsz van Leeuwaarden geneem. Die laaste vier jaar daarvan, het laasgenoemde getuig, het Isaac Pietersz hom in sy eie huis "aangesteld als meester en voogt, 't geen . . .hem ondragelijk geweest te zijn". Op 'n keer het Pietersz hom selfs aan die hare uit sy eie huis gesleep en toe sy vrou oorgeneem, met wie hy in elk geval "seer groote familiaritijt" gehad het. Uit hierdie verhouding is toe "twe onegte Bruijne kinderen" gebore. As gevolg van hierdie uitsmytery moes Gerrit Willemsz van Leeuwaarden sedertdien rondswerf om sy lewensonderhoud by ander koloniste te gaan soek."
  5. [S325] Lorna Newcomb and Ockert Malan, compilers, Annale van Nederduits Gereformeerde Moedergemeente Stellenbosch No 1.., CD-ROM (Stellenbosch) Die Genootskap vir die Kerkversameling, 2004 0-9584832-1-3), Baptism Register, Lorna:
    Maria Cornelis, vrou van Gerrit Willemse van Leeuwaerden, het 'n buite egtelike verhouding met Isaac Pieters gehad wat twee bruin kinders tot gevolg gehad het. Sien Prof. J L Hattingh se `Eerste Vryswartes van Stellenbosch 1679-1720 p.60. Hereinafter cited as Palmkronieke I Baptisms.
  6. [S545] J.L. (Leon) Hattingh Die Eerste Vryswartes van Stellenbosch 1679 - 1720 "Isak Pietersz is skuldig bevind en sy vonnis was om aan 'n paal vasgemaakte word en dan op sy ontblote rug met 'n roede geslaan te word. Hy is vir twaalf jaar na Robbeneiland verban om daar sonder kettings en vergoeding te arbei. Sy naam het vir die eerste keer in 1708 op die Stellenbosse monsterrol verskyn maar is as gevolg van die hofsaak van 1713 daarvan verwyder."
  7. [S545] J.L. (Leon) Hattingh Die Eerste Vryswartes van Stellenbosch 1679 - 1720 "'n Ander vryswart, Isaac Pietersz, was in 1713 ... In die daaropvolgende ondervraging deur landdros Nicolaas van der Heuvel het Pietersz te kenne gegee dat hy reeds 29 jaar oud was en dat hy as kind vrygestel is by die afsterwe van Leendert van Gijselen. Laasgenoemde het inderdaad op 28 Augustus 1690 vir Lijsje van Madagaskar met haar drie kinders, Isaq, Diana en Susanna begunstig."
  8. [S418] Anna J. Böeseken, Slaves and Free Blacks at the Cape 1658-1700 (Cape Town: Tafelberg, 1977), p.157. 28.8.1690, pp. 22-23: Lijsje from Madagascar is freed, together with her three children Isaq, Diana and Susanna, in accordance with the will of the late Leendert van Gijselen.. Hereinafter cited as Slaves and Free Blacks at the Cape 1658-1700.
 

Bookmark and Share