Sara Bruynvis

F, #7352, b. 1675, d. before 17 September 1731

Copyright / Terms of Use Notice


The material on this website is subject to copyright.
Facts (names, dates, and places) are not copyright. You are free to transcribe them but not cut and paste into your data provided you use the correct attribution and citation.
I have created the narratives, sentences, and citations; they are copyright and may not be used.
You may not add them to your genealogy, your personal documents, your tree on Ancestry, nor in the data or profile sections on Geni, nor anywhere else.
Many of the images are also copyright. You may not copy them without the consent of the copyright holders.
You must use the correct attribution and citation, viz.: Robertson, Delia. The First Fifty Years Project. Here you add the page URL.

NGK Stellenbosch Baptisms 1688-1732NGK Stellenbosch Baptisms 1688-1732
Last Edited08/01/2017
Birth*Sara Bruynvis was born in 1675.1
 
Marriage*She married Anthonie Vlotman circa 1695.1
 
Death*She died before 17 September 1731, Reference no.: MOOC8/5.77

Testator(s):
Sara Bruijnvis

17 September 1731

N:s Leij

Inventaris van alle sodanige goederen, als 'er sijn naargelaten en met de dood ontruijmt bij de burgeresse Sara Bruinvis, wed:e wijle Anthonij Vlotman, ten voordeelen van

haar naargelatene kinderen gen:t      Barend Vlotman
Anna Christina Vlotman in huwelijk hebbende den vaandrig s:r Evert Walraven Cochius
Antonia Vlotman getrouwt met den gerepatrieerde burger op Batavia Jan Jurgen Swanepelt
Maria Vlotman getrouwt met den burger Fredrik Carolus Migault
Johannes Vlotman oud 23 jaren en
Theodorus Vlotman oud 21 jaren

so als deselve door de ondergetekende gecommitt:e Weesm:n ter presentie van de aanwesend[ ..... ] mondige erfgenamen sijn opgenomen, namentlijk

Een huijs en erf gelegen in dese Tafelvalleij

In de camer aan de regterhand
1 ledikant met een chitse behangsel, daarop
1 bed
2 peulens
2 kussens
2 combaarsen
1 kiate houte cabinet daarin
42 servetten
11 bedlakens
18 kussen slopen
1 st: gestreept Bengaals
1 bondeltje wit garen
1 naaij doosje met wat rommeling
1 spiegel met een neutebomen lijst
1 stel Japance kas potjes
2 thee rackjes
74 porcelijne thee pieringjes
116 porcelijne thee kopjes
3 porcelijne trekpotjes
4 schilderijtjes
7 thee backjes
3 ovale tafeltjes
1 vierkante tafel met een spreij
1 rustbank
36 stoelen
2 venstergardijnen met valletjes
24 stoelkussens
6 kopere quispedoors
3 kleerborsteltjes
2 glase soutvatjes

In de kamer aan de linkerhand
2 spiegeltjes
2 kadels
3 beddens
2 peulens
11 kussens
2 combaarssen
1 glase kasje
1 grote ovale tafel
2 schotel rakken daarop
18 porcelijne schotels
66 porcelijne borden
4 schilderijtjes
2 sakken met meel
1 blicke lantaarn
1 sommereel met een schrijfleij
2 vogelkooijen
2 vierkante tafeltjes

In de galderij en in 't agterkamertje
1 pijpe rackje
1 rustbank met een kussen
1 kist met eenig porcelijn theegoet, spoelkommen en rommeling
1 kleer kasje met wat rommeling
2 schilderijtjes
1 kelder met ledige flessen
2 houte doosen en een kapstok
2 koffij molens
1 ledikantje met een chitse behangsel
5 glase gardijnen
3 thee bakkjes
1 eetens kasje
1 porcelijne gorgolet en schotel
1 porcelijne kas pot

In de combuijs
2 schotelrakken
5 tinne schotels
8 tinne borden
3 tinne kommetjes met een souplepel
2 tinne soutvatjes en een mostert potje
3 tinne waterpotten
2 tinne kannetjes
8 tinne lepels
2 kopere koffijkannen
8 kopere kandelaars
2 kopere en 1 tinne theeketels
2 kopere en 2 ijzere strijkijzers
1 tinne schenkbord
1 copere taartepan met sijn deksel
1 copere kastrol
1 copere poffertjes pan
2 copere staartpannetjes en een copere tregter
4 copere vuurtesjes en een copere blaker
1 copere beker, lepel en ras
1 ijzere balansje met copere schaaltje
6 ijzere potten
2 ijzere koekepannen
1 ijzere rooster en treeft
2 ijzere tangen, 2 asschoppen en 2 vleesvorken
2 ijzere schoorsteenkettings en een schuijmspaan
2 water emmers
1 water halvaam
2 carbassen

Op de plaats
2 kadels
1partij brandhout
1 partij rommeling
1 osse wagen
10 runderbeesten

Op solder
1 partij losse planken
1 partij rommeling

Slaven
1 jonge gen:t Julij van Timor
1 jonge gen:t Simon van Bengalen toebehorende aan Reijer Reijersz: tot Batavia

De volgende goederen sijn aan de natenoemene kinderen, volgens acte codicillair de dato 4:e September 1731 voor den onderkoopman en secretaris van Justitie s:r Josephus de Grandpreez: gepasseert vermaakt, 't geene hier p:r memorie stellen te weten

Alle de gemaakte en ongemaakte klederen en linnen goed tot des overledene lijff gehoord hebbende aan de dogters Anna Christina en Johanna Maria

1 mans slaaf gen:t Isacq aan de dogter Anna Christina
1 mans slaaff gen:t Dappa aan de dogter Johanna Maria
1 mans slaaff gen:t Lange Titus aan de soon Barend

Aan de soon Johannes
1 mansslaaff gen:t Titus
1 slavin gen:t Leijs
1 ossewagen
6 runderbeesten

Inkomende schulden volgens schultboek
     Rd:s
Jan de Waal      6:--
David Pannesteel      3:24
Melt van der Spuij      20:2
Pieter de Vries      5:12
Jan Hop      4:24
de wed:e Christiaan Bisel      6:24

Lasten des boedels
aan de Weescamer ƒ4000 op intrest volgens obligatie
aan de wed: Dirk Vion ƒ400 als boven
aan Reijer Reijers tot Batavia rd:rs119 3/8 wegens een verkogte mans slaaff gen:t Tajan van Mandaar

Aldus g'inventariseert aan Cabo de Goede Hoop den 17:e September 1731.

Gecommitteerde Weesmeesteren: R:S: Allemann, G:t la Febre

Barend Vlotman, E:W: Cochuis, F:k C:s Michault

Mij present: J:b Lever, Secretaris.2
 

Family

Anthonie Vlotman b. c 1665
Children
Names in the record, in publications, etc.27 February 1713, the name of Sara was written in the record as Sara de Brùijn.3
Baptisms - WitnessSara Bruynvis potentially witnessed the baptism of Isaak Flotman on 27 February 1713 Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Stellenbosch, de Caep de Goede Hoop, this witness has not been positively identified.3 See: Baptism of Isaak Flotman

Citations

  1. [S153] J.A. Heese & R.T.J. Lombard, South African Genealogies 1 A-C, HSRC SA Genealogies (Pretoria: Institute for Historical Research, Division Genealogical Research, Pretoria, 1986, 1989), ISBN 0-620-23962-X, pg. 488. Hereinafter cited as S.A. Genealogies 1.
  2. [S332] Webpage tanap.net (http://databases.tanap.net/mooc/) (Original records held by Western Cape Archives and Records Service, Roeland Street, Cape Town, Western Cape, South Africa) "http://databases.tanap.net/mooc/main_article.cfm."
  3. [S325] Lorna Newcomb and Ockert Malan, compilers, Annale van Nederduits Gereformeerde Moedergemeente Stellenbosch No 1.., CD-ROM (Stellenbosch) Die Genootskap vir die Kerkversameling, 2004 0-9584832-1-3), Baptism Register, Isaak, vader Antony Flotman, Moeder Sara de Brùijn getù Isaak Elberse met Sara Flotman 27 Feb 1713.. Hereinafter cited as Palmkronieke I Baptisms.
  4. [S191] C.C. de Villiers & C. Pama, Geslagregisters van ou Kaapse Families III S-Z (Cape Town / Amsterdam: A.A. Balkema, 1966), p.1069. Hereinafter cited as Geslagregisters van ou Kaapse Families III S-Z.
  5. [S734] VC 604, NGK Baptism Registers 1695-1712 (Cape Town), (1695-1712), Genealogical Society of South Africa, eGSSA Branch http://www.eggsa.org/sarecords/, http://www.eggsa.org/. Hereinafter cited as NGK Baptism Registers 1695-1712 (Cape Town).
  6. [S325] Baptism Register, Palmkronieke I Baptisms.
 

Bookmark and Share