Hendrik Reijnste

M, #7572, b. circa 1639

Copyright / Terms of Use Notice


The material on this website is subject to copyright.
Facts (names, dates, and places) are not copyright. You are free to transcribe them but not cut and paste into your data provided you use the correct attribution and citation.
I have created the narratives, sentences, and citations; they are copyright and may not be used.
You may not add them to your genealogy, your personal documents, your tree on Ancestry, nor in the data or profile sections on Geni, nor anywhere else.
Many of the images are also copyright. You may not copy them without the consent of the copyright holders.
You must use the correct attribution and citation, viz.: Robertson, Delia. The First Fifty Years Project. Here you add the page URL.

NGK (Cape Town) Baptisms 1665-1695NGK (Cape Town) Baptisms 1665-1695
Last Edited24/06/2015
Birth*Hendrik Reijnste was born circa 1639 in Dircxlant.1
 
Marriage*He married Barbara Geens on 2 September 1663 de Caep de Goede Hoop.1,2
 

Family

Barbara Geens b. 15 Sep 1626, d. b 22 Feb 1688
Children
Names in the record, in publications, etc.14 November 1666, the name of Hendrik was written in the record as Hendrick Rynsen.
3 March 1669, the name of Hendrik was written in the record as Hendrik Reijnsche.
Baptisms - WitnessHendrik Reijnste witnessed the baptism of Florida NN on 3 March 1669 Nederduitsch Gereformeerde Kerk, (Cape Town), de Caep de Goede Hoop.3
Vrijbriewen and Burgher StatusOn 27 September 1658, Hendrik Reijnste was granted a vrijbrief or letter of freedom which released him from his contractual obligations to the VOC and accorded him the status of vrijburgher or free burgher. he was recorded as a sailor on the flute Het Hart.4

Citations

 1. [S332] Webpage tanap.net (http://databases.tanap.net/mooc/) (Original records held by Western Cape Archives and Records Service, Roeland Street, Cape Town, Western Cape, South Africa) "Reference code: C. 2, pp. 361-362.
  http://databases.tanap.net/cgh/
  Saterdag den 18en Augusti 1663.

  Hendrick reijnste van Dircxlant out 24 Jaren vrij timmerman [1] alhier aen Cabo de Boa Esperance sigh in trouwbelofte hebbende begeven met Barbara Geens van Amsterdam out 36 Jaren, wede. van den overleden baes hovenier Jacob van Rosendael, Ende dies te saemen in Rade verschenen, versoeckende omme met den anderen in den He. eghten staeth wettelijck te mogen werden bevestight, mitsgaders tot dien eijnde te vergunnen dat haer eerste geboth morgen na 't sermoen mogte afgecundight worden, Soo is bij den Raet (niet anders hebbende cunnen vernemen als dat beijde liber ende Vrije perzonen waren, welcke met niemant ter werelt volgens haerluijden eijgen verclaringe ijetwes dienaengaende uijtstaende hadden) goetgevonden dese luijden haer billick versoeck te consenteren, ende dienvolgende op morgen naer 't eijndigen des Christelijcken sermoens haer eerste affcundinge te laten doen, ende alsoo vervolgens alle Sondagen tot de derde incluijs, omme als dan naer de laetste affroepinge de solemnisatie te laten geschieden ende met de trouw publick voor te varen.

  Aldus gedaen ende geresolveert in 't Fort de Goede Hope ten dage ende jare als boven.
  Z. WAGENAER.
  ABRAHAM GABBEMA. 1663.
  HENDR. LACUS.  Notes.

  [1] "Vrijmetselaer" is verander in "Vrij Timmerman"."
 2. [S397] NGK G1 1/1, Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Bapt.), 1665-1695: Denselfen do.[ 2 Sept 1663] heeft Dome. Kasier, des namiddaghs, na de predikatie ende het doopen van de kinderen, getrout Heindrick Reinste, vrij huijstimmerman, met Barbara Geens, d'weduwe van Jacob van Rosendael zal. in sijn leven gewesene Baes Hovenier., transcribed by Richard Ball, Norfolk, England, (May 2006), Genealogical Society of South Africa, eGSSA Branch http://www.eggsa.org/. Hereinafter cited as Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Bapt.).
 3. [S397] NGK G1 1/1, Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Bapt.): Den 3 Maert - An. 1669
  Een hottentotsch kindt door geloofstaen van de Com' en kercken raed van Hend. Reijnsche tot op voedinge als syn eijgen aen genomen wierd genaemt Florida tot getuijgen stonde Hendrick Reijnsz en sijn huijsvrouw doot, 1665-1695, Genealogical Society of South Africa, eGSSA Branch http://www.eggsa.org/
 4. [S647] Precis of the archives of the Cape of Good Hope, Letters Despatched 1652-1662 to which are added land grants, attestations, Journal of voyage to Tristan da Cunha, names of freemen, &c. Vol III, H.C.V. Leibrandt; (Cape Town, South Africa: W.A. Richards & Sons, Government Printers, 1900), p.267. Hendricq Rynste, of Dircxland, sailor on the flute Het Hart. Granted 27th September, 1658.. Hereinafter cited as Precis of the archives of the Cape of Good Hope.
 5. [S325] Lorna Newcomb and Ockert Malan, compilers, Annale van Nederduits Gereformeerde Moedergemeente Stellenbosch No 1.., CD-ROM (Stellenbosch) Die Genootskap vir die Kerkversameling, 2004 0-9584832-1-3), Baptism Register, Lorna: . . . Helena = 28.8.1665 was d/v Hendrik Rens en Barbara Geens. Dit is nie bekend waarom sy die van Gulix aanvaar het nie. In die omgang was sy bekend as `Leen de Schout', vanweë haar bande met die Van der Stels.. Hereinafter cited as Palmkronieke I Baptisms.
 6. [S397] NGK G1 1/1, Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Bapt.): ao 1666
  den 14 dito(november) een soontie van Hendrick Rynsen en Barber Geens syn huijs vrouw wiert genaemt Leendert de peet was Jannetie Ferdinandes, 1665-1695, Genealogical Society of South Africa, eGSSA Branch http://www.eggsa.org/
 

Bookmark and Share