Beatrix Weijman1

F, #7624, b. 1639, d. 1722

Copyright / Terms of Use Notice


The material on this website is subject to copyright.
Facts (names, dates, and places) are not copyright. You are free to transcribe them but not cut and paste into your data provided you use the correct attribution and citation.
I have created the narratives, sentences, and citations; they are copyright and may not be used.
You may not add them to your genealogy, your personal documents, your tree on Ancestry, nor in the data or profile sections on Geni, nor anywhere else.
Many of the images are also copyright. You may not copy them without the consent of the copyright holders.
You must use the correct attribution and citation, viz.: Robertson, Delia. The First Fifty Years Project. Here you add the page URL.

NGK (Cape Town) Baptisms 1665-1695NGK (Cape Town) Baptisms 1665-1695
NGK Drakenstein Baptisms 1694-1732NGK Drakenstein Baptisms 1694-1732
Last Edited14/11/2015
Birth*Beatrix Weijman was born in 1639 in Utrecht, The Netherlands.1,2
 
Marriage*She married Jan Pietersz Louw on 23 August 1661 Nederduitsche Gereformeerde Kerk, (Cape Town), de Caep de Goede Hoop.3,4,2
 
Death*She died in 1722 The Netherlands.2
 

Family

Jan Pietersz Louw b. bt 21 Aug 1627 - 20 Aug 1628, d. 9 May 1691
Children
(Passenger) ShipVoyage On 13 April 1661 the De Jonge Prins van Hoorn departed Texel enroute to de Caep de Goede Hoop where it docked on 16 August 1661. Among those on board was Beatrix Weijman.5,6 
Names in the record, in publications, etc.An unknown date , the name of Beatrix was written in the record as Beatrix Weyman.
18 April 1677, the name of Beatrix was written in the record as Beatrice Wijmans.
21 January 1680, the name of Beatrix was written in the record as Beatris Weimansz.
Baptisms - WitnessGeertru Elbeers was baptized on 8 December 1697 Nederduitsche Gereformeede Kerk, Drakenstein, Cabo de Goede Hoop. The baptism was witnessed by Pieter van der Bijl and one of the infant's grandmothers, who were Beatrix Weijman.7

Citations

 1. [S332] Webpage tanap.net (http://databases.tanap.net/mooc/) (Original records held by Western Cape Archives and Records Service, Roeland Street, Cape Town, Western Cape, South Africa) "Reference code: C. 2, pp. 229-230.
  Saterdagh den 20 Augusti 1661.
  ..., met Beatricx weijman van Utrecht, jongedoghter out 22 jaeren..."
 2. [S150] Edited & augmented by GISA Originally compiled by J.A. Heese & R.T.J. Lombard, South African Genealogies 5 L-M, GISA SA Genealogies (Stellenbosch, South Africa: Genealogical Institute of South Africa, 1999), p. 245. Hereinafter cited as S.A. Genealogies 5 L-M.
 3. [S332] Webpage Tanap (http://databases.tanap.net/mooc/) (Original records held by Western Cape Archives and Records Service) "Reference code: C. 2, pp. 229-230.
  Saterdagh den 20 Augusti 1661.
  Den Commandeur en Raet van 't fort de Goede Hope (versterckt met d' opperhooffden van 't jegenwoordige hier ter rheede leggende schip de Jonge Prins) gecommuniceert sijnde dat sigh in trouwbelofte hadde begeven Jan Pietersz van Caspel ter Maere, lantbouwer alhier aen Caep de Bonne Esperance, Out 33 jaeren, weduwenaer van wijlen Hubbeke Reijniers, met Beatricx weijman van Utrecht, jongedoghter out 22 jaeren, bescheijden op gemelte schip de Jonge Prins, welcke versoeckende omme metten anderen in den H. eghten staet te mogen worden bevestight mitsgaders ten dien eijnde te vergunnen dat haer eerste gebodt morgen na 't sermoen moghte affgecundight worden, ende door dien bovengemelte schip jegenwoordigh ten naesten bij seijlvaerdigh is om metten eersten te vertrecken, Soo is om 't selve schip ter sake voorsz in haere te doene reijse niet te doen ophouden bij den Raet (niet anders hebbende cunnen vernemen als dat beijde liber ende vrije personen waeren welcke met niemant ter werelt volgens haerluijden eijgen verclaringe onder presentatie van eede gedaen ijetwes dienaengaende uijtstaende hadden) verstaen dese luijden haer billick versoeck te consenteren mitsgaders ten dien fine ende omme redenen voorsz op morgen na 't eijndigen des sermoens haere eerste affcundinge te laten doen, ende alsoo vervolgens van dage te dage tot de derde incluijs, omme als dan na de laetste affroepinge op Dijnsdagh toecomende door den predicant Godefridus van Akendam (aen lant gepredict sullende worden) de solemnisatie voor alle den volcke wettelijck te laten geschieden ende met de trouw publick voort te vaeren.
  Aldus gedaen ende geresolveert in 't Fort de Goede Hope ten dage ende jare als boven.
  JAN VAN RIEBEECK. 1661.
  CORNELIS VELDEMUYS.
  ROELOFF DE MAN.
  MELCHIOR HOUWAERT.
  ABRAHAM GABBEMA. 1661.
  PIETER EVRARD.
  H. LACUS, Secrets. 1661.
  [1]
  Notes.
  [1] Cornelis Veldemuys was die skipper, Melchior Houwaert onderkoopman op die Jonge Prins."
 4. [S654] Mansell Upham 'What can't be cured, must be endured … Cape of Good Hope - first marriages & baptisms (1652-1665)', First Fifty Years, Uprooted Lives - Unfurling the Cape of Good Hope's Earliest Colonial Inhabitants (1652-1713), (http://e-family.co.za/ffy/ui66.htm), January 2012. "23 August 1661: Jan Pietersz: Louw [Broertje] (from Caspel ter Maere [in the Dithmarsh, Holsten]), widower of Hubbeke Rerijniers: & Beatrix We(ij)mans: (from Utrecht)."
 5. [S654] Mansell Upham 'UL01 What can't be cured, must be endured …', Uprooted Lives - Unfurling the Cape of Good Hope's Earliest Colonial Inhabitants (1652-1713), "16 August 1661: Jonge Prins (De Jonge Prins van Hoorn) brings 1 of 3 passengers Beatrix Weymans (from Utrecht)."
 6. [S795] Website The Dutch East India Company's shipping between the Netherlands and Asia 1595-1795 (http://resources.huygens.knaw.nl/das/search) "Number     0948.1
  Name of ship     JONGE PRINS
  Master     Veldmuis, Kornelis (died)
  Tonnage     840
  Type of ship     jacht?
  Built     1661
  Yard     Hoorn
  Chamber     Hoorn
  Date of departure     13-04-1661
  Place of departure     Texel
  Arrival at Cape     16-08-1661
  Departure from Cape     30-08-1661
  Date of arrival at destination     07-11-1661
  Place of arrival     Batavia
  Particulars     At the Cape 23 soldiers went to the WASSENDE MAAN, 4 soldiers and a carpenter to the RIJZENDE ZON, 48 soldiers and a carpenter to the HUIS TE ZWIETEN.
  Next homeward voyage     5506.1."
 7. [S408] Drakenstein Heemkring, compilers, Drakenstein I Baptisms., CD-ROM (Paarl) Drakenstein Heemkring, 2006 , Baptism Register, Le 8 ditau [Dec] Lannee 1697: Geertru fille d u'n beau fills dela Veuve; de haandris Elbeers; Le Temoins et Piter Van der Bil, Et la Marrainne ce la gran Mere delanfant.. Hereinafter cited as Drakenstein I Baptisms.
 8. [S397] NGK G1 1/1, Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Bapt.), 1665-1695: den 17 Julii Een soonje van Jan Pieterz van ka,, sper ter manen en Beatrix Wynants van Uijtrecht syn h: genaemt Pieter, de peeters waren Jacob Cornelisz van Rosendal en Catharijntje Jansz van Amsterdam, transcribed by Richard Ball, Norfolk, England, (May 2006), Genealogical Society of South Africa, eGSSA Branch http://www.eggsa.org/. Hereinafter cited as Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Bapt.).
 9. [S397] NGK G1 1/1, Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Bapt.): ao 1673
  dito (Den 24 xbr)
  Een soontje van Jan Pietersz Broertje enn syn huysvrouw Beatris: wiert genaamt Claas tot getuyge stont Grietje Aalbertsz, 1665-1695, Genealogical Society of South Africa, eGSSA Branch http://www.eggsa.org/
 10. [S397] NGK G1 1/1, Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Bapt.): Ao. 1677
  Den 18 April Margaritha
  Jan Pietersz en Beatrice Wijmans
  Hendrick Elbertz en Aeltie Hendricks, 1665-1695, Genealogical Society of South Africa, eGSSA Branch http://www.eggsa.org/
 11. [S150] Edited & augmented by GISA Originally compiled by J.A. Heese & R.T.J. Lombard, S.A. Genealogies 5 L-M, p. 269.
 

Bookmark and Share