Jan Pasqual

M, #9566, b. circa 1663

Copyright / Terms of Use Notice


The material on this website is subject to copyright.
Facts (names, dates, and places) are not copyright. You are free to transcribe them but not cut and paste into your data provided you use the correct attribution and citation.
I have created the narratives, sentences, and citations; they are copyright and may not be used.
You may not add them to your genealogy, your personal documents, your tree on Ancestry, nor in the data or profile sections on Geni, nor anywhere else.
Many of the images are also copyright. You may not copy them without the consent of the copyright holders.
You must use the correct attribution and citation, viz.: Robertson, Delia. The First Fifty Years Project. Here you add the page URL.

NGK (Cape Town) Baptisms 1665-1695NGK (Cape Town) Baptisms 1665-1695
Last Edited15/09/2021
Birth*Jan Pasqual was born circa 1663.1
 
(Witness) BaptismCandidateJan Pasqual and Armosyn de Groote van de Caep witnessed the baptism of Willem Teerling on 8 May 1685 Nederduitsch Gereformeerde Kerk, (Cape Town), de Caep de Goede Hoop.2 
Occupation* On 16 December 1685 Jan Pasqual was the schoolmaster of the company slave chidlren, who was later banished to Mauritius after being found guilty of immoral acts with the children Slave Lodge, (Cape Town), de Caep de Goede Hoop.3,1 
Baptisms - WitnessJan Pasqual and Sandrian Maxwel witnessed the baptism of Jannetie van de Caep van Callepeti on 19 May 1684 Nederduitsch Gereformeerde Kerk, (Cape Town), de Caep de Goede Hoop.4
He witnessed the baptism of Sibilla NN on 16 December 1685 Nederduitsch Gereformeerde Kerk, (Cape Town), de Caep de Goede Hoop.1
He potentially witnessed the baptism of Adam Sol on 16 December 1685 Nederduitsch Gereformeerde Kerk, (Cape Town), de Caep de Goede Hoop, this witness has not been positively identified.5
He witnessed the baptism of Johannes Hendrick Kuiper on 16 December 1685 Nederduitsch Gereformeerde Kerk, (Cape Town), de Caep de Goede Hoop.6

Citations

 1. [S397] NGK G1 1/1, Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Bapt.), 1665-1695: ao' 1685
  den 16 December Sibilla
  de moeder Maria van de Caep, de vader Dirck [Driehorig]
  Jan Pasquael, transcribed by Richard Ball, Norfolk, England, (May 2006), Genealogical Society of South Africa, eGSSA Branch http://www.eggsa.org/. Hereinafter cited as Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Bapt.).
 2. [S397] NGK G1 1/1, Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Bapt.): den 8 Mai Willem een kint van Armosyns suster, [herten] armosyn en Jan Pasquael, 1665-1695, Genealogical Society of South Africa, eGSSA Branch http://www.eggsa.org/
 3. [S729] Webpage tanap.net (http://databases.tanap.net/cgh/) (Original records held by Western Cape Archives and Records Service, Roeland Street, Cape Town, Western Cape, South Africa) "Maandag 15 September 1687.
  In tegenwoordigheid van alle de leden, behalven mr. Johs. van Keulen en Lud. van der Stel.
  D' E.Heer Commendeur door verscheide berigten verstendigd zijnde als soude Jan Pasqual, [1] schoolmeester der E.Comps. slaven kinderen, betigt werden met verscheide meisjes of dogtertjes sijner onderwijsinge anvertrouwd, te meermalen vuijle onkuijsheden en vleeslijke lusten gepleegd te hebben; So is eenpariger stemme verstaan en goedgevonden den voors. Pasqual anstonds door den geweldiger in versekering te laten nemen, en hem hier ten Castele in hegtenis te stellen en de waare beschapenheid dier sake door d' E.E.Andries de Man en Dominicus de Chavonnes als gecommitteerdens ten overstaan van den secretaris van Justitielen Rade te doen ondersoeken, sullende de plaats van de gedetineerde an Claas Cornelisz. van de Caab, 's Comps. halvslag lijfeigen, een person van goeden wandel en vereijschte bekwaamheid opgedragen werden, onder een maandelijx tractement van drie realen, mitsgs. vrije kost en klederen.
  [1] Sien saak teen Jan Pasquaal in C.J.2: Crim. en Civiele regtsrolle, 1674-1688, p. 356. Die vonnis was dat hy as bandiet na die eiland Mauritius gestuur sou word om daar deur eie arbeid die kos te verdien."
 4. [S397] NGK G1 1/1, Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Bapt.): eodem dito [den 19 dito [mei] [1684] Jannetie
  Jannes en Kallipetie Comp;[agnies] Slaven
  Jan Pasquael en Marritie [Pieters], 1665-1695, Genealogical Society of South Africa, eGSSA Branch http://www.eggsa.org/
 5. [S397] NGK G1 1/1, Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Bapt.): ao' 1685
  eodem dito (16 December) Adam Sol
  Sara de moeder slavine, de vader Nicolaes Kleef;
  Jan Pasqual witnessed several baptisms on this day, all Slave Lodge babies, and may also have witnessed this baptism., 1665-1695, Genealogical Society of South Africa, eGSSA Branch http://www.eggsa.org/
 6. [S397] NGK G1 1/1, Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Bapt.): ao' 1685
  eodem dito (16 December) Johannes Hendrick
  de vader Hans Kuiper
  Jan Pasquael, 1665-1695, Genealogical Society of South Africa, eGSSA Branch http://www.eggsa.org/
 

Bookmark and Share