Armosyn de Groote van de Caep

F, #6537, b. 17 September 1679, d. after 13 May 1713
Mother-Putative*Lijsbeth Arabus1,2 b. c 1645

Copyright / Terms of Use Notice


The material on this website is subject to copyright.
Facts (names, dates, and places) are not copyright. You are free to transcribe them but not cut and paste into your data provided you use the correct attribution and citation.
I have created the narratives, sentences, and citations; they are copyright and may not be used.
You may not add them to your genealogy, your personal documents, your tree on Ancestry, nor in the data or profile sections on Geni, nor anywhere else.
Many of the images are also copyright. You may not copy them without the consent of the copyright holders.
You must use the correct attribution and citation, viz.: Robertson, Delia. The First Fifty Years Project. Here you add the page URL.

NGK (Cape Town) Baptisms 1665-1695NGK (Cape Town) Baptisms 1665-1695
NGK Stellenbosch Baptisms 1688-1732NGK Stellenbosch Baptisms 1688-1732
Last Edited22/12/2019
Marriage*Armosyn de Groote van de Caep married Guilliam Frisnet between 1691 and 1692.3
 
Death*She died after 13 May 1713.4
 
(Witness) BaptismCandidateArmosyn de Groote van de Caep and Jan Pasqual witnessed the baptism of Willem Teerling on 8 May 1685 Nederduitsch Gereformeerde Kerk, (Cape Town), de Caep de Goede Hoop.5 
Will*Armosyn de Groote van de Caep and Guilliam Frisnet left a will on 13 May 1713.3 
Names in the record, in publications, etc.An unknown date , the name of Armosyn was written in the record as Armosyn de Groote NN.
17 September 1679, the name of Armosyn was written in the record as Armosy NN.6
6 October 1680, the name of Armosyn was written in the record as Annesy de Grote NN.7
14 October 1685, the name of Armosyn was written in the record as Groot Armosij NN.8
8 May 1686, the name of Armosyn was written in the record as Armosijn van de Caap.9
BaptismsArmosyn de Groote van de Caep was baptized on 17 September 1679 Nederduitsch Gereformeerde Kerk, (Cape Town), de Caep de Goede Hoop.6
Baptisms - WitnessArmosyn de Groote van de Caep and Louys van Bengale and Lijsbeth Sanders witnessed the baptism of Elizabeth Louisz on 6 October 1680 Nederduitsch Gereformeerde Kerk, (Cape Town), de Caep de Goede Hoop.10,11,12
She witnessed the baptism of Dirck Johannes NN on 14 October 1685 Nederduitsch Gereformeerde Kerk, (Cape Town), de Caep de Goede Hoop.13
She potentially witnessed the baptism of Hendrick Claasz on 30 December 1685 Nederduitsch Gereformeerde Kerk, (Cape Town), de Caep de Goede Hoop, this witness has not been positively identified.14
She and Guilliam Frisnet witnessed the baptism of Elsje Hoffman on 16 November 1710 Nederduitsche Gereformeerde Kerk, (Cape Town).15
Slave BirthsCirca 1658, Armosyn de Groote van de Caep was born in bondage and was owned by the Company de Caep de Goede Hoop.3,16,17
Slave EmancipationsOn 8 May 1686 de Caep de Goede Hoop Jannetje Bort van de Caep, Maria Schalck and Armosyn de Groote van de Caep, company owned slaves, were emancipated by resolution of the Council of Policy at a meeting convened by Simon van der Stel, at which Cornelis Pietersz Linnes, Oelof Bergh, Andrijs de Man, Jeronimus Cruse, Albert van Breugel, Johann Heinrich Blom, Johannes van Keulen and Joannes Guilliamer de Grevenbroeck were present.9
Slaves owned by individualsOn 17 September 1679 Armosyn de Groote van de Caep was a slave owned by the Company.18

Citations

 1. [S654] Mansell Upham 'What can't be cured, must be endured … Cape of Good Hope - first marriages & baptisms (1652-1665)', First Fifty Years, Uprooted Lives - Unfurling the Cape of Good Hope's Earliest Colonial Inhabitants (1652-1713), (http://e-family.co.za/ffy/ui66.htm), January 2012. "Armozijn [de Groote] van de Caep (c. 1657-1713) illegitimate halfslag Company but private slave-born likely daughter of Elisabeth (Lijsbeth) Arabus van Abissina."
 2. [S658] Mansell Upham 'Made or Marred by Time - the Other Armozijn & two enslaved Arabian 'princesses' at the Cape of Good Hope (1656)', First Fifty Years, Uprooted Lives - Unfurling the Cape of Good Hope's Earliest Colonial Inhabitants (1652-1713), (http://e-family.co.za/ffy/ui66.htm), March 2012. "p.25."
 3. [S356] E-mails from Mansell Upham (e-mail address) to Delia Robertson, 2000 to 2008 (Personal Library, Email Upham) "citing CA: CJ 2598, no. 50, dated 13 May 1713) Upham notes: Their joint will states that they were lawfully married: Guilliam Frisnet van Bergen op Zoom, out omtrent 52 jaaren, burger en inwoonder alhier, en Armozijn van de Caab, oud omtrent 55 Jaaren, egte Luijden [emphasis is mine]. No marriage could be located at either the Cape church or at Stellenbosch. The records for the early marriages at Drakenstein have not survived. Records of civil marriages at the Cape after the formation of the Commissioner for Marriage Affairs in 1678, have not survived. Prior to this, civil marriages were permitted in terms of specific resolutions of the Council of Policy."
 4. [S356] E-mails from Mansell Upham to Delia Robertson, 2000 to 2008.
 5. [S397] NGK G1 1/1, Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Bapt.), 1665-1695: den 8 Mai Willem een kint van Armosyns suster, [herten] armosyn en Jan Pasquael, transcribed by Richard Ball, Norfolk, England, (May 2006), Genealogical Society of South Africa, eGSSA Branch http://www.eggsa.org/ [DR: via Mansell Upham: Father Willem Teerling, mother Lijsbeth Sanders]. Hereinafter cited as Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Bapt.).
 6. [S397] NGK G1 1/1, Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Bapt.): 17 dito (September) Armosy een beijarde companijs meit, 1665-1695, Genealogical Society of South Africa, eGSSA Branch http://www.eggsa.org/
 7. [S397] NGK G1 1/1, Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Bapt.): den 6 Octob. Elisabeth
  Elysabet een slavin van Louys van Bengale [witness] Annesy de Grote
  , 1665-1695, Genealogical Society of South Africa, eGSSA Branch http://www.eggsa.org/
 8. [S397] NGK G1 1/1, Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Bapt.): ao' 1685
  den 14 dito (October) Dirck Johannes
  Moeder Maria Sara een comp slavin, de vader Drick Adam
  groot Armosij, 1665-1695, Genealogical Society of South Africa, eGSSA Branch http://www.eggsa.org/
 9. [S332] Webpage tanap.net (http://databases.tanap.net/mooc/) (Original records held by Western Cape Archives and Records Service, Roeland Street, Cape Town, Western Cape, South Africa) "Reference code: C. 18, pp. 28-29.

  Woensdag 8 Maij 1686.

  In tegenwoordigheid van den E.Hr. Commandeur en alle d' andere leden. [1]

  D' E.Heer Commandeur, kennende 't gewigt van een welgestelde regering, en wetende dat om deselve in vrede en voorspoed te bestieren niet meerder vereijscht word als wel te belônen en scharpelijk te straffen; en hebbende so goede als kwade zedert dat sijn E. 't bewind deses commendements anvaarde van beids volslage preuves gehad, en thans sig bij 't versoeckschrift van drie der E.Comps. lijfeigene slavinnen gelegentheid anbiedende om door een kragtig voorbeeld an die dienstbare menschen den weg tot d' onwaardeerlijke vrijheid door haar trouw en deughdsâmheid te banen, en op dat de hoop om deselve t' eniger tijd te konnen erlangen, d' andere onder 't jock van een sware slavernij anmoedige, So is 't dat sijn E., overwogen hebbende de langduurige en trouwe diensten der drie voors. slavinnen, Maria Schalck, Armosijn van de Caap en Jannetje Bort, der selver versoeck in Rade voor te dragen, bewôgen is; waarop eenpaarlijk geresolveerd, angemerckt de supplianten alle drie gedoopt en van Christe vaders zijn [2] en dat eene van deselve bereids lidmaat der Gereformeerde Kercke is, en dat d' andere twe haar in dit Christelijk werck [3] in korten staan te volgen; en dewijl 't niet geraden soude zijn dese elendige menschen, bij de reductie die d' E.Hr.Commandeur ontrent sijn dienstboden heeft gemaackt, deselve wederom na Comps. logie bij dien ruijgen hoop te senden, haar in volle vrijdom te stellen en te vergunnen haar alhier bij alle toegestâne neringen nevens andere vrije personen 't erneren.

  Aldus gearresteerd en besloten in 't Casteel de Goede Hoop, jaar en dag als vooren.
  ANDS. DE MAN.
  O. BERGH.
  CORNELIS PTZ LINNES.
  S. v. STEL.
  J. CRUSE.
  A. v. BREUGEL.
  J. H. BLUM.
  J. v. KEULEN.
  L. v. STEL.
  J. G. DE GREVENBROEK, Secrt.  Notes.

  [1] Hierdie resolusie was verkeerd ingebind en word nou in die juiste chronologiese volgorde geplaas. Dit is 'n herhaling en verdere motivering van 'n deel van die vorige resolusie.

  [2] Die gekursiveerde woorde is deur die sekretaris in die linker kantruimte bygeskryf.

  [3] Die gekursiveerde woord is deur die sekretaris tussen die reëls bygeskryf."
 10. [S397] NGK G1 1/1, Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Bapt.): den 6 October [1680]; Elisabeth; Elysabet een slavin van Lovys van Bengale; Armosy de grote, 1665-1695, Genealogical Society of South Africa, eGSSA Branch http://www.eggsa.org/
 11. [S544] E-mails from Mansell Upham (e-mail address) to Delia Robertson, 1 Aug 2010 (Personal Library, Email Upham) "The mother is specified: as slave of Louis van Bengale named Elisabeth which can only be Lijsbeth Sanders as we have her on record for being so. Paternity is unspecified. Later in life Louis van Bengale formally acknowledged paternity of all three illegitimate daughters in his joint will with his wife Rebecca van Macassar. The baptismal entry reads:
  den 6 October [1680] Elisabeth
  Elysabet een slavin van Lovys van Bengale
  Armosy de grote.
  "
 12. [S326] J.L. (Leon) Hattingh, "Die Blanke Nageslag van Louis van Bengale en Lijsbeth van die Kaap", Kronos (Die Blanke nageslag . . .) 1 (1979). Hereinafter cited as "Die Blanke nageslag."
 13. [S397] NGK G1 1/1, Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Bapt.): Den 14 dito [October 1685]
  Dirck Johannes
  Moeder Maria Sara een comp slavin, de vader Dirck Adam:
  groot Armosij, 1665-1695, Genealogical Society of South Africa, eGSSA Branch http://www.eggsa.org/
 14. [S397] NGK G1 1/1, Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Bapt.): ao' 1685
  die 30 December Hendrick
  Claes Gerritsen van Bengalen en Sara van Soloor
  Armosy en Jan Riet an unknown person , 1665-1695, Genealogical Society of South Africa, eGSSA Branch http://www.eggsa.org/
 15. [S734] VC 604, NGK Baptism Registers 1695-1712 (Cape Town): 16 9b:r [November 1710] van Jan Hofman, en Maria Louisz; de getuigen Guilliam Frisnit en zijn vrou Armozijn. - E[x]lsje, (1695-1712), Genealogical Society of South Africa, eGSSA Branch http://www.eggsa.org/sarecords/, http://www.eggsa.org/. Hereinafter cited as NGK Baptism Registers 1695-1712 (Cape Town).
 16. [S356] E-mails from Mansell Upham to Delia Robertson, 2000 to 2008 "A Company slave, she was born at the Cape c. 1657. At the time of her baptism on 17 September 1679 she was already at least 22-years-old. Adult baptism required legal majority. Women qualified for majority status at the age of 22."
 17. [S346] Resolutions of the Council of Policy of the Cape of Good Hope, 8 May 1686, c.18, 28-29, C., 1652-1795, TANAP (www.tanap.net), en thans sig bij 't versoeckschrift van drie der E.Comps. lijfeigene slavinnen . . . waarop eenpaarlijk geresolveerd, angemerckt de supplianten alle drie gedoopt en van Christe vaders zijn . . .. Hereinafter cited as "Resolutions 8 May 1686."
 18. [S397] NGK G1 1/1, Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Bapt.): 17 dito (September) Armosy een beijarde companijs meit, 1665-1695, Genealogical Society of South Africa, eGSSA Branch http://www.eggsa.org/
 

Bookmark and Share