Maria Schalck

F, #8801, b. before 6 September 1665
Father*Willem Schalks van der Merwe1 b. c 1640, d. 12 Jul 1716
Mother-Candidate*Koddo van Guinea b. c 1640; candidate relationship, offered with a view toward further discovery in the record.2,3,4

Copyright / Terms of Use Notice


The material on this website is subject to copyright.
Facts (names, dates, and places) are not copyright. You are free to transcribe them but not cut and paste into your data provided you use the correct attribution and citation.
I have created the narratives, sentences, and citations; they are copyright and may not be used.
You may not add them to your genealogy, your personal documents, your tree on Ancestry, nor in the data or profile sections on Geni, nor anywhere else.
Many of the images are also copyright. You may not copy them without the consent of the copyright holders.
You must use the correct attribution and citation, viz.: Robertson, Delia. The First Fifty Years Project. Here you add the page URL.

NGK (Cape Town) Baptisms 1665-1695NGK (Cape Town) Baptisms 1665-1695
NGK (Cape Town) Marriages1665-1695NGK (Cape Town) Marriages 1665-1695
NGK (Cape Town) Marriages1695-1712NGK (Cape Town) Marriages 1695-1712
Last Edited30/10/2021
Slave Birth - Company OwnedMaria Schalck was born in bondage before 6 September 1665 and was owned by the VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) Slave Lodge, (Cape Town), de Caep de Goede Hoop, Maria Schalck.5
BaptismCandidateMaria Schalck may be the individual who was baptized on 6 September 1665 Nederduitsch Gereformeerde Kerk, (Cape Town), de Caep de Goede Hoop.6,3,2 
Marriage*She married Paul Heyns on 23 September 1696 Nederduitsch Gereformeerde Kerk, (Cape Town), de Caep de Goede Hoop.7,1,8
 

Family

Paul Heyns b. 1655
Children
Baptisms - WitnessMaria Schalck potentially witnessed the baptism of Domingo NN on 24 January 1677 Nederduitsch Gereformeerde Kerk, (Cape Town), de Caep de Goede Hoop, this witness has not been positively identified.9
She potentially witnessed the baptism of David NN on 24 January 1677 Nederduitsch Gereformeerde Kerk, (Cape Town), de Caep de Goede Hoop, this witness has not been positively identified.10
She witnessed the baptism of Maria van de Caep in December 1695 Nederduitsche Gereformeerde Kerk, (Cape Town).11
She and Bastiaen Jansen Colyn witnessed the baptism of Maria Colyn on 25 May 1696 Nederduitsch Gereformeerde Kerk, (Cape Town), de Caep de Goede Hoop.12
NotesMaria Schalck and Derkje van de Caep Someone asked me on a public forum in April 2016 on what I based the fact that Maria and Derkje were not twins, even though I have not said they were not (or were). I have no view at present on this.

The facts are:
—as far as I am at present aware, Derkje never again appears in the record. It is therefor unlikely that whether or not they were a twin will ever be established with certainty
—in that period it was not uncommon that a comment was made in baptism record when two siblings baptised together were a twin
—that as of the present, I have not confirmed beyond a doubt that Maria Schalck is the daughter of Koddo van Guinea, or that this 1665 baptism is hers
—this is why I state unequivocally on the website with respect to these events
——with respect to the mother-daughter relationship: "candidate relationship, offered with a view toward further discovery in the record"
——with respect to the baptism of the child Maria: "Maria Schalck may be the individual who was baptized on 06 Sep 1665"

Visitors to the site would be well advised to read everything on a page and not simply cherrypick bits of information here and there.
Slave EmancipationsOn 8 May 1686 de Caep de Goede Hoop Jannetje Bort van de Caep, Maria Schalck and Armosyn de Groote van de Caep, company owned slaves, were emancipated by resolution of the Council of Policy at a meeting convened by Simon van der Stel, at which Cornelis Pietersz Linnes, Oelof Bergh, Andrijs de Man, Jeronimus Cruse, Albert van Breugel, Johann Heinrich Blom, Johannes van Keulen and Joannes Guilliamer de Grevenbroeck were present.13

Citations

 1. [S204] Dr. J. Hoge, Personalia of the Germans at the Cape, 1652-1806, Archives Year Book for South African History (Cape Town: Government Printer, Union of South Africa, 1946), p. 161. Hereinafter cited as Personalia.
 2. [S658] Mansell Upham 'Made or Marred by Time - the Other Armozijn & two enslaved Arabian 'princesses' at the Cape of Good Hope (1656)', First Fifty Years, Uprooted Lives - Unfurling the Cape of Good Hope's Earliest Colonial Inhabitants (1652-1713), (http://e-family.co.za/ffy/ui66.htm), March 2012.
 3. [S654] Mansell Upham 'What can't be cured, must be endured … Cape of Good Hope - first marriages & baptisms (1652-1665)', First Fifty Years, Uprooted Lives - Unfurling the Cape of Good Hope's Earliest Colonial Inhabitants (1652-1713), (http://e-family.co.za/ffy/ui66.htm), January 2012.
 4. [S204] Dr. J. Hoge, Personalia, p. 161, she was an unnamed VOC-owned slave.
 5. [S204] Dr. J. Hoge, Personalia, p. 161: HEYNS, PAUL (S).-Leipzig. * 1655, since 1679 in the Comp.'s service, sergt. 1693, later burgher. ~ (1) 23.9.1696 Maria Schalck, illeg. d. of Willem Schalck van der Merwe and a Company-slave (Attestatie 1664 in C 326, p. 478-9), manumitted by Simon v. d. Stel [DR: Actually the Council of Policy] 1686 (C 6, pp. 6 and 27).
 6. [S397] NGK G1 1/1, Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Bapt.), 1665-1695: Noch van de Slavinnen kinderen der Ed. Oostjndesche
  Compangie,
  de Moeder Catharina, diens kind is genaamt Petronella
  de moeder Helena, diens kindt Joannes
  de moeder Lisabeth, diens kind Anthonij
  de moeder Catharina, diens kind Anthonij
  de moeder Francyn, diens kind Pietertje
  de moeder Ciciliaa, diens kind [Floor]ci [sic Flanci]
  de moeder Koddo, diens kinderen Maria, Derkje
  een slavinne zoon van W.Mostaart diens naam Sabba, het kind Dirik, transcribed by Richard Ball, Norfolk, England, (May 2006), Genealogical Society of South Africa, eGSSA Branch http://www.eggsa.org/. Hereinafter cited as Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Bapt.).
 7. [S700] VC 604, NGK Marriage Registers 1696-1712 (Cape Town), 1695-1712: 23 Sept: 1696
  Paulus Heijns geboortig van
  Leypsig met Maria Schalck
  geboortig aande Caep, transcribed by Corney Keller, (24 Mar 2012), Genealogical Society of South Africa, eGSSA Branch http://www.eggsa.org/sarecords/. Hereinafter cited as NGK Marriage Registers 1696-1712 (Cape Town).
 8. [S152] J.A. Heese & R.T.J. Lombard, South African Genealogies 3 H-I (Pretoria: Human Sciences Research Council, 1992), p.384. Hereinafter cited as S.A. Genealogies 3 H-I.
 9. [S397] NGK G1 1/1, Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Bapt.): Ao. 1677
  Den selfden dito (24 Jan)
  Domingo, een slaven kint van de Ed:Heer Gouvern. Joan Bax
  Antonij van Malbaar en Helena van Malbaar
  Louwijs en Maria, 1665-1695, Genealogical Society of South Africa, eGSSA Branch http://www.eggsa.org/
 10. [S397] NGK G1 1/1, Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Bapt.): Ao. 1677
  Den selfden dito (24 Jan)
  David, een slavinne kint van de E:Heer Gouvern. J.Bax
  de vader een onbekent christen, de moeder Anniecka van Bengale
  Arent Solkens van Amsterdam en Maria, 1665-1695, Genealogical Society of South Africa, eGSSA Branch http://www.eggsa.org/
 11. [S734] VC 604, NGK Baptism Registers 1695-1712 (Cape Town): [..] Decb: 1695 gedoopt het kint van Adam SolMaria Schalck en Lena van Batavia onder getuygen van [... Cornelis] en Maria Schalck genaemt - Maria
  [this entry is squeezed into the left margin of the entry above it. The text is partially smudged and unreadable ... the name "Maria" is written next to the entry above but a "//" sign next to this entry and the name suggest they belong together], (1695-1712), Genealogical Society of South Africa, eGSSA Branch http://www.eggsa.org/sarecords/, http://www.eggsa.org/. Hereinafter cited as NGK Baptism Registers 1695-1712 (Cape Town).
 12. [S502] Website Family Search (www.familysearch.org) "27 Maij 1696: Gedoopt [h]et kint van Maria Everts onder getuijgen van Jan Bastiaans Colyn en Maria Schalck genaemt Maria."
 13. [S332] Webpage tanap.net (http://databases.tanap.net/mooc/) (Original records held by Western Cape Archives and Records Service, Roeland Street, Cape Town, Western Cape, South Africa) "Reference code: C. 18, pp. 28-29.

  Woensdag 8 Maij 1686.

  In tegenwoordigheid van den E.Hr. Commandeur en alle d' andere leden. [1]

  D' E.Heer Commandeur, kennende 't gewigt van een welgestelde regering, en wetende dat om deselve in vrede en voorspoed te bestieren niet meerder vereijscht word als wel te belônen en scharpelijk te straffen; en hebbende so goede als kwade zedert dat sijn E. 't bewind deses commendements anvaarde van beids volslage preuves gehad, en thans sig bij 't versoeckschrift van drie der E.Comps. lijfeigene slavinnen gelegentheid anbiedende om door een kragtig voorbeeld an die dienstbare menschen den weg tot d' onwaardeerlijke vrijheid door haar trouw en deughdsâmheid te banen, en op dat de hoop om deselve t' eniger tijd te konnen erlangen, d' andere onder 't jock van een sware slavernij anmoedige, So is 't dat sijn E., overwogen hebbende de langduurige en trouwe diensten der drie voors. slavinnen, Maria Schalck, Armosijn van de Caap en Jannetje Bort, der selver versoeck in Rade voor te dragen, bewôgen is; waarop eenpaarlijk geresolveerd, angemerckt de supplianten alle drie gedoopt en van Christe vaders zijn [2] en dat eene van deselve bereids lidmaat der Gereformeerde Kercke is, en dat d' andere twe haar in dit Christelijk werck [3] in korten staan te volgen; en dewijl 't niet geraden soude zijn dese elendige menschen, bij de reductie die d' E.Hr.Commandeur ontrent sijn dienstboden heeft gemaackt, deselve wederom na Comps. logie bij dien ruijgen hoop te senden, haar in volle vrijdom te stellen en te vergunnen haar alhier bij alle toegestâne neringen nevens andere vrije personen 't erneren.

  Aldus gearresteerd en besloten in 't Casteel de Goede Hoop, jaar en dag als vooren.
  ANDS. DE MAN.
  O. BERGH.
  CORNELIS PTZ LINNES.
  S. v. STEL.
  J. CRUSE.
  A. v. BREUGEL.
  J. H. BLUM.
  J. v. KEULEN.
  L. v. STEL.
  J. G. DE GREVENBROEK, Secrt.  Notes.

  [1] Hierdie resolusie was verkeerd ingebind en word nou in die juiste chronologiese volgorde geplaas. Dit is 'n herhaling en verdere motivering van 'n deel van die vorige resolusie.

  [2] Die gekursiveerde woorde is deur die sekretaris in die linker kantruimte bygeskryf.

  [3] Die gekursiveerde woord is deur die sekretaris tussen die reëls bygeskryf."
 14. [S717] NGK G 1/1, Nederduitsch Gereformeerde Kerk - First Marriage Register at the Cape, 1665-1712: 13 Julij [1704]
  Hendrik Oostevelt van Lovenstein:
  met Sara Heins jongd
  [MU: Sara is Maria Schalks's daughter], as transcribed and annotated by Mansell Upham, (10 September 2012), Personal Library. Hereinafter cited as Nederduitsch Gereformeerde Kerk - First Marriages.
 15. [S397] NGK G1 1/1, Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Bapt.): [Ao. 1688]
  Den 25 dto (Julij) is een kindt gedoopt waar van vader is Pau[wl] Heij[ns] de moeder Maria Schalcks, de getuijgen Douw Gerbrantz Stijn, en Marritie Losee sijn huijsvrou de naam van 't kindt is Johannes Heijns, 1665-1695, Genealogical Society of South Africa, eGSSA Branch http://www.eggsa.org/
 16. [S397] NGK G1 1/1, Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Bapt.): 1691
  Den selfeen Dito (23 September) een kindt gedoopt waer van vader is
  Paul Hen[g]hst de moeder Maria Schalk als
  getuijge stondt Claes Cornelisse, met sijn
  huijsvrou Bentris van Coutchies is genamet
  Anna, 1665-1695, Genealogical Society of South Africa, eGSSA Branch http://www.eggsa.org/
 17. [S397] NGK G1 1/1, Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Bapt.): Ao 1694
  26 dito een kind van Paul Heijns en Maria Schalk, genaemt Hendrik, sonder getuijgen, 1665-1695, Genealogical Society of South Africa, eGSSA Branch http://www.eggsa.org/
 18. [S152] J.A. Heese & R.T.J. Lombard, S.A. Genealogies 3 H-I, p.384-385.
 19. [S736] VC 605 (NGK G1-8/2), NGK Baptism Registers 1713-1742 (Cape Town), 2012, transcribed by Corney Keller, (1713-1742), Genealogical Society of South Africa, eGSSA Branch http://www.eggsa.org/sarecords/. Hereinafter cited as NGK Baptism Registers 1713-1742 (Cape Town).
 

Bookmark and Share