Joannes Guilliamer de Grevenbroeck

M, #9579, b. circa 1656

Copyright / Terms of Use Notice


The material on this website is subject to copyright.
Facts (names, dates, and places) are not copyright. You are free to transcribe them but not cut and paste into your data provided you use the correct attribution and citation.
I have created the narratives, sentences, and citations; they are copyright and may not be used.
You may not add them to your genealogy, your personal documents, your tree on Ancestry, nor in the data or profile sections on Geni, nor anywhere else.
Many of the images are also copyright. You may not copy them without the consent of the copyright holders.
You must use the correct attribution and citation, viz.: Robertson, Delia. The First Fifty Years Project. Here you add the page URL.

NGK (Cape Town) Baptisms 1665-1695NGK (Cape Town) Baptisms 1665-1695
Last Edited15/08/2010
Birth*Joannes Guilliamer de Grevenbroeck was born circa 1656.1
 
Baptisms - WitnessJoannes Guilliamer de Grevenbroeck and Johanna Rosendal witnessed the baptism of Magdalena Vlok circa 26 May 1686 Nederduitsch Gereformeerde Kerk, (Cape Town), de Caep de Goede Hoop.1
He and Johanna Rosendal witnessed the baptism of Tobias Marquaert on 8 September 1686 Nederduitsch Gereformeerde Kerk, (Cape Town), de Caep de Goede Hoop.2
He and Catharina Kiens witnessed the baptism of Anna Catrijn Ryckman on 15 September 1686 Nederduitsch Gereformeerde Kerk, (Cape Town), de Caep de Goede Hoop.3
Slave TransactionsOn 4 March 1699 Lubbert van Malabar sold on behalf of Joan van Hoorn by Hugo de Goijer to Joannes Guilliamer de Grevenbroeck, for Rds. 60.4
Slave EmancipationsOn 8 May 1686 de Caep de Goede Hoop Jannetje Bort van de Caep, Maria Schalck and Armosyn de Groote van de Caep, company owned slaves, were emancipated by resolution of the Council of Policy at a meeting convened by Simon van der Stel, at which Cornelis Pietersz Linnes, Oelof Bergh, Andrijs de Man, Jeronimus Cruse, Albert van Breugel, Johann Heinrich Blom, Johannes van Keulen and Joannes Guilliamer de Grevenbroeck were present.5
Resolutions of the Council of PolicyThe Council of Policy convened on 2 November 1707 de Caep de Goede Hoop with Olof Bergh, Monsr. PN van Reede, Jeronimus Cruse and Willem Corsenaar in attendance. Discussed at the meeting: Joannes Guilliamer de Grevenbroeck.6

Citations

 1. [S397] NGK G1 1/1, Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Bapt.), 1665-1695: ao' 1686
  (no date) [entry follows one on 26 May] Magdalena
  Jan Hendricks Vlock en Maria Jans
  Joannes Guilliamer de Grevenbroeck en Jannetie Rosendael, transcribed by Richard Ball, Norfolk, England, (May 2006), Genealogical Society of South Africa, eGSSA Branch http://www.eggsa.org/. Hereinafter cited as Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Bapt.).
 2. [S397] NGK G1 1/1, Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Bapt.): Ao' 1686
  eodem dito (8 Sept) Tobias
  Tobias Marquart en Catrina van den Berg
  sris' Grevenbroeck en Schannna Rosendael, 1665-1695, Genealogical Society of South Africa, eGSSA Branch http://www.eggsa.org/
 3. [S397] NGK G1 1/1, Nederduitsch Gereformeerde Kerk, Kerken Boek (Bapt.): Ao' 1686
  eodem dito (15 September) Anna Catrijn
  Johannes Ryckman en Maria Matyssen
  Joan Giliemus Grevenbroeck en Catrina Kien, 1665-1695, Genealogical Society of South Africa, eGSSA Branch http://www.eggsa.org/
 4. [S418] Anna J. Böeseken, Slaves and Free Blacks at the Cape 1658-1700 (Cape Town: Tafelberg, 1977), p. 186. 4.3.1699: Lubbert from Malabar (32), sold by Hugo de Goijer, on behalf of Joan van Hoorn to Johannes Guillelmus de Grevenbroek for Rds. 60.. Hereinafter cited as Slaves and Free Blacks at the Cape 1658-1700.
 5. [S332] Webpage tanap.net (http://databases.tanap.net/mooc/) (Original records held by Western Cape Archives and Records Service, Roeland Street, Cape Town, Western Cape, South Africa) "Reference code: C. 18, pp. 28-29.

  Woensdag 8 Maij 1686.

  In tegenwoordigheid van den E.Hr. Commandeur en alle d' andere leden. [1]

  D' E.Heer Commandeur, kennende 't gewigt van een welgestelde regering, en wetende dat om deselve in vrede en voorspoed te bestieren niet meerder vereijscht word als wel te belônen en scharpelijk te straffen; en hebbende so goede als kwade zedert dat sijn E. 't bewind deses commendements anvaarde van beids volslage preuves gehad, en thans sig bij 't versoeckschrift van drie der E.Comps. lijfeigene slavinnen gelegentheid anbiedende om door een kragtig voorbeeld an die dienstbare menschen den weg tot d' onwaardeerlijke vrijheid door haar trouw en deughdsâmheid te banen, en op dat de hoop om deselve t' eniger tijd te konnen erlangen, d' andere onder 't jock van een sware slavernij anmoedige, So is 't dat sijn E., overwogen hebbende de langduurige en trouwe diensten der drie voors. slavinnen, Maria Schalck, Armosijn van de Caap en Jannetje Bort, der selver versoeck in Rade voor te dragen, bewôgen is; waarop eenpaarlijk geresolveerd, angemerckt de supplianten alle drie gedoopt en van Christe vaders zijn [2] en dat eene van deselve bereids lidmaat der Gereformeerde Kercke is, en dat d' andere twe haar in dit Christelijk werck [3] in korten staan te volgen; en dewijl 't niet geraden soude zijn dese elendige menschen, bij de reductie die d' E.Hr.Commandeur ontrent sijn dienstboden heeft gemaackt, deselve wederom na Comps. logie bij dien ruijgen hoop te senden, haar in volle vrijdom te stellen en te vergunnen haar alhier bij alle toegestâne neringen nevens andere vrije personen 't erneren.

  Aldus gearresteerd en besloten in 't Casteel de Goede Hoop, jaar en dag als vooren.
  ANDS. DE MAN.
  O. BERGH.
  CORNELIS PTZ LINNES.
  S. v. STEL.
  J. CRUSE.
  A. v. BREUGEL.
  J. H. BLUM.
  J. v. KEULEN.
  L. v. STEL.
  J. G. DE GREVENBROEK, Secrt.  Notes.

  [1] Hierdie resolusie was verkeerd ingebind en word nou in die juiste chronologiese volgorde geplaas. Dit is 'n herhaling en verdere motivering van 'n deel van die vorige resolusie.

  [2] Die gekursiveerde woorde is deur die sekretaris in die linker kantruimte bygeskryf.

  [3] Die gekursiveerde woord is deur die sekretaris tussen die reëls bygeskryf."
 6. [S332] Webpage Tanap (http://databases.tanap.net/mooc/) (Original records held by Western Cape Archives and Records Service) "Resolution of 2 November 1707, Van Aarde's two children were said to be 7 and 9 years old."
 

Bookmark and Share