Nicolaas, d'Vader Jan Grobbelaar, d'Moeder Geertr¨yt Knoets[e?], getn' J¨rgen Hanekom, en Johanna Vander Bos, 25 Xbr 1723

Bookmark and Share