1707; 2 Octobr.: Hercules; d' Vader Francois des Pres, en d' Moeder Marie Cordier. Gertuygen Hercules des Pres, en Cicilia Datijs

Bookmark and Share