1713; 14de Maij; Gerrit. d'Vader Gerrit Jans van Deventer, de Moeder [blank]; als Getłygen sijn vrow Jan Gerrits en sijn dogter Jacomijn.

Bookmark and Share